Stavanger>Ressurser>Rapporter, planer, idebank, hjelpemidler, artikler

Rapporter, planer, idebank, hjelpemidler, artikler

Samtaleguide om dialog Norges Kristne Råd Felleskap av kristne kirker og trossamfunn | Norges Kristne Råd (norgeskristnerad.no) har laget et flott resurshefte med tema rundt dialog. Samtaleguide.pdf

Intervju om dialog Daglig leder/dialogprest John T Meyer er intervjuet om dialog. Det kan leses her: Dialog er et fristed - Stavanger bispedømme (kirken.no)

Ressurshefte om mangfoldet kirken møter. Tros- og livssynsmangfoldet er en virkelighet som alle menigheter møter i dag, i større eller mindre grad. Mange steder er medlemsprosenten høy og lokalmiljøet tilsynelatende homogent. Det utelukker likevel ikke et mangfold, det er kanskje bare mindre synlig? 
Kirkelig Dialogsenter Oslo har laget dette ressursheftet med utgangspunkt i konkrete erfaringer, og kan brukes i samtaler om hvordan mangfoldet påvirker oss som kirke. Du finner ressursheftet "Når mennesker møter kirken" her.

Powered by Cornerstone