Trondheim
Trondheim

Trondheim

Kirkelig dialogsenter Trondheim er forankret i Den norske kirkes tro og bekjennelse. Senteret legger til grunn at hvert menneske er skapt i Guds bilde, det kaller oss til å møte våre medmennesker med likeverdighet og respekt. Senteret ønsker å bidra til å bygge et samfunn basert på en dialogisk grunnholdning der det enkelte menneske er i sentrum uavhengig av sosial, politisk eller religiøs tilhørighet.

Kirkelig dialogsenter i Trondheim ble stiftet i 2018 og ledes av daglig leder og dialogprest Dag Aakre.

Nyheter
Annenhver kristen svensk ungdom opplever å bli krenket på grunn av sin tro, og velger av den grunn å skjule at de er troende.
Les mer
Etter lørdagens møte mellom SIAN og MDF: Kan vi håpe at tiden for skriking over franske gjerder er over?
Les mer
Flere artikler
Powered by Cornerstone