Trondheim
Trondheim

Trondheim

Kirkelig dialogsenter Trondheim er forankret i Den norske kirkes tro og bekjennelse. Senteret legger til grunn at hvert menneske er skapt i Guds bilde, det kaller oss til å møte våre medmennesker med likeverdighet og respekt. Senteret ønsker å bidra til å bygge et samfunn basert på en dialogisk grunnholdning der det enkelte menneske er i sentrum uavhengig av sosial, politisk eller religiøs tilhørighet.

Kirkelig dialogsenter i Trondheim ble stiftet i 2018 og ledes av daglig leder og dialogprest Dag Aakre.

Nyheter
Etter lørdagens møte mellom SIAN og MDF: Kan vi håpe at tiden for skriking over franske gjerder er over?
Les mer
Yousuf GIlani inviterte SIAN på curry. Det ble dialogmøte og nytt forum
Les mer
Flere artikler
Powered by Cornerstone