Bergen
Kirkelig Dialogsenter Bergen ønsker å utvikle en folkelig forankret tros- og livssynsdialog

Senteret ønsker å bidra til å bygge et samfunn basert på en dialogisk grunnholdning der det enkelte menneske er i sentrum uavhengig av sosial, politisk eller religiøs tilhørighet. Vi er et ressurs- og kompetansesenter for Vestland, Sogn og Fjordane som bistår menigheter, organisasjoner, skoler og andre som er interessert i en folkelig forankret tros- og livssynsdialog.

Nyheter
Bruk mobilen som web-kamera og mikrofon
Les mer
Koronatiden fra kristen og zen-buddhistisk perspektiv
Les mer
Endelig er ressursheftet vårt Når mennesker møter kirken publisert.
Les mer
22. april inviterer Kirkelig Dialogsenter Oslo i samarbeid med Torshov og Lilleborg menighet og Oslo bispedømme til en kveld med fokus på kirken i møte med fordommer og rasisme. Vi stiller spørsmål som: Hva er en fordom og hva er rasisme? Opplever du synlige fordommer i ditt lokalmiljø eller i menigheten? Hvor går grensen for hva som er akseptabelt? Bli med på en digital fagsamling!
Les mer
Flere artikler
Powered by Cornerstone