Bergen
Kirkelig Dialogsenter Bergen ønsker å utvikle en folkelig forankret tros- og livssynsdialog

Senteret ønsker å bidra til å bygge et samfunn basert på en dialogisk grunnholdning der det enkelte menneske er i sentrum uavhengig av sosial, politisk eller religiøs tilhørighet. Vi er et ressurs- og kompetansesenter for Vestland som bistår menigheter, organisasjoner, skoler og andre som er interessert i en folkelig forankret tros- og livssynsdialog.

Nyheter
INTER er Kirkelig Dialogsenter Bergen sin interreligiøse gruppe for unge voksne mellom 18-30 år. INTER arrangerer faste Dialogkvelder, og har en forestilling om tro og livssyn som tilbys flere ulike læreinstitusjoner og andre interesserte. Nå søkes det nye fortellere til skoleåret 22/23
Les mer
Kalenderen høsten 2022 er full av spennende, fredfulle, utfordrende og ikke minst lærerike aktiviteter.
Les mer
Dialogprest Nobu ved Kirkelig Dialogsenter starter opp igjen med Pusterom i Johanneskirken, 30.august kl 17-17:30
Les mer
Bruk mobilen som web-kamera og mikrofon
Les mer
Flere artikler
Powered by Cornerstone