Bergen>Nyheter
Siste mandag hver måned ruller vi ut yogamattene i Bergen Domkirke.
Les mer
Vi feirer kvinnedagen i kirken
Les mer
Kristen meditasjon i Johanneskirken
Les mer
Vi legger til rette for at alle som ønsker, kan lære om tro- og livssyn slik de eksisterer og praktiseres i Bergen i vår tid. Åpent for alle.
Les mer
Alle som ønsker kan være med oss på besøk til ulike tro- og livssynssamfunn og lære mer om deres tro. Det vil være åpent for dialog og spørsmål.
Les mer
Vi står på stand og holder foredrag hele helgen 6.-8.oktober.
Les mer
Kurs i kristen meditasjon i Johanneskirken over tre kvelder høsten 2023. Dette kurset er rettet mot studenter og unge voksne opp til 35 år.
Les mer
Kristen meditasjon i Johanneskirken midt i Bergen sentrum. Gratis og åpent for alle.
Les mer
Siste mandag hver august-november kl.19:00 i Domkirken
Les mer
1.-3.september med foredrag av kunstneren selv 2.september 16:00-17:30
Les mer
Hva skjer med oss hvis vi tar i bruk kroppen på en annen måte enn å sitte i en kirkebenk når vi er i Guds hus? Yoga i tre bolker 23:00 - 02:00 , overnatting i kirkerommet om ønskelig.
Les mer
Arrangementer denne våren.
Les mer
Våren 2023 starter vi opp med en serie av spennende og aktuelle temasamlinger rettet mot unge voksne opp til 35 år.
Les mer
Trenger du en deltidsjobb og erfaring med formidling? Ønsker du å bidra til å bryte ned fordommer og øke kunnskap og toleranse blant ungdommer? Da kan dette være noe akkurat for deg. Søknadsfrist 27.januar.
Les mer
Dialogsenteret i Oslo og Trondheim arrangerer sammen med Mellomkirkelig råd en nordisk dialogkonferanse 14.-16. mars 2023 i Trondheim
Les mer
Kalenderen høsten 2022 er full av spennende, fredfulle, utfordrende og ikke minst lærerike aktiviteter.
Les mer
Dialogprest Nobu ved Kirkelig Dialogsenter starter opp igjen med Pusterom i Johanneskirken, 30.august kl 17-17:30
Les mer
Endelig er ressursheftet vårt Når mennesker møter kirken publisert.
Les mer
Informasjonsmøter for samtalegruppen
Les mer
Samtale mellom dialogsenteret og Humanetisk Forbund
Les mer
Velkommen til Ole Thomas og Nobu
Les mer
Laugerud og Laursen svarer om kristen meditasjon
Les mer
Sammen for fred 4.november i Bergen
Les mer
Samarbeidsråd for tros- og livssynssamfunn og Kirkelig dialogsenter Bergen
Les mer
Powered by Cornerstone