Bergen>Nyheter
Arrangementer denne våren.
Les mer
Våren 2023 starter vi opp med en serie av spennende og aktuelle temasamlinger rettet mot unge voksne opp til 35 år.
Les mer
Trenger du en deltidsjobb og erfaring med formidling? Ønsker du å bidra til å bryte ned fordommer og øke kunnskap og toleranse blant ungdommer? Da kan dette være noe akkurat for deg. Søknadsfrist 27.januar.
Les mer
Dialogsenteret i Oslo og Trondheim arrangerer sammen med Mellomkirkelig råd en nordisk dialogkonferanse 14.-16. mars 2023 i Trondheim
Les mer
Kalenderen høsten 2022 er full av spennende, fredfulle, utfordrende og ikke minst lærerike aktiviteter.
Les mer
Dialogprest Nobu ved Kirkelig Dialogsenter starter opp igjen med Pusterom i Johanneskirken, 30.august kl 17-17:30
Les mer
Endelig er ressursheftet vårt Når mennesker møter kirken publisert.
Les mer
Informasjonsmøter for samtalegruppen
Les mer
Samtale mellom dialogsenteret og Humanetisk Forbund
Les mer
Velkommen til Ole Thomas og Nobu
Les mer
Laugerud og Laursen svarer om kristen meditasjon
Les mer
Sammen for fred 4.november i Bergen
Les mer
Samarbeidsråd for tros- og livssynssamfunn og Kirkelig dialogsenter Bergen
Les mer
Powered by Cornerstone