Bergen>Om oss>Styret vårt

Våre styremedlemmer

Lars Kristian Stendahl Gjervik
Lars Kristian Stendahl Gjervik
Styreleder

Sjef kirkeliv, kultur og diakoni, Bergen kirkelig fellesråd

lg376@kirken.no

Greta Gramstad
Greta Gramstad
Nestleder

Pensjonist, Areopagos lokalt

Ragnhild Jepsen
Ragnhild Jepsen
Styremedlem

Biskop i Bjørgvin, Bjørgvin bispedømmeråd

Rune Skjælaaen
Rune Skjælaaen
Styremedlem

Prest og politiker, Bjørgvin Bispedømmeråd

Silje Kvamme Bjørndal
Silje Kvamme Bjørndal
Styremedlem

Generalsekretær i Areopagos

Gudmund Waaler
Gudmund Waaler
Vara bispedømmerådet

Domprost Bergen domprosi

Mette Svanes
Mette Svanes
Vara

Kirkeverge, Bergen kirkelige fellesråd

Erlend Klepsvik Haus
Erlend Klepsvik Haus
Vara

Stabsleder, Areopagos sentralt

Rasmus Larsen
Rasmus Larsen
Vara

Areopagos lokalt

Powered by Cornerstone