Bergen>Ressurser
Denne siden samler ressurser som kan være nyttige i arbeid, eller i en læringsprosess om ulike tema knytet til dialog og tro- og livssynsfeltet.
Artikler, videomateriell og mer
Ønsker du en besøk av oss?
Undervisningsopplegg: Bymisjonen – dialog fra et diakonalt perspektiv
Undervisningsopplegg: Film om dialog i Libanon
Undervisningopplegg: Samarbeidsråd for tros- og livssynssamfunn i Bergen
Religionsfrihet og markering av høytider
Undervisningsopplegg: Unge i dialog internasjonalt
Powered by Cornerstone