Bergen>Ressurser>Rapporter og handlingsplaner
Denne rapporten gransker fornorskningspolitikken og urett overfor samer, kvener og norskfinner.
Les mer
En kritisk gjennomgang med vekt på historiske, teologiske og menneskerettslige perspektiver
Les mer
Ekstremismekommisjonen frembringer og analyserer kunnskap og fremmer anbefalinger for å forbedre landets evne til å forebygge radikalisering og fremvekst av ekstremisme.
Les mer
Hovedvekt på rasisme og diskriminering mot veien inn, og oppover, i arbeidslivet. Med særlig fokus på ungdom.
Les mer
Powered by Cornerstone