Bergen
Kirkelig Dialogsenter Bergen jobber med å bidra til en åpen tros- og livssynsdialog

Senteret ønsker å bidra til å bygge et samfunn basert på en dialogisk grunnholdning der det enkelte menneske er i sentrum uavhengig av sosial, politisk eller religiøs tilhørighet. Vi er et ressurs- og kompetansesenter for Vestland som bistår menigheter, organisasjoner, skoler og andre som er interessert i å lære mer om religion, livsyn og dialog.

Du finner oss også på  Facebook  og  Instagram

Nyheter
Felles måltid i Johanneskirken 21.mars for deg mellom 15. og 30.år.
Les mer
Siste mandag hver måned ruller vi ut yogamattene i Bergen Domkirke.
Les mer
Vi feirer kvinnedagen i kirken
Les mer
Kristen meditasjon i Johanneskirken
Les mer
Vi legger til rette for at alle som ønsker, kan lære om tro- og livssyn slik de eksisterer og praktiseres i Bergen i vår tid. Åpent for alle.
Les mer
Alle som ønsker kan være med oss på besøk til ulike tro- og livssynssamfunn og lære mer om deres tro. Det vil være åpent for dialog og spørsmål.
Les mer
Vi står på stand og holder foredrag hele helgen 6.-8.oktober.
Les mer
Kurs i kristen meditasjon i Johanneskirken over tre kvelder høsten 2023. Dette kurset er rettet mot studenter og unge voksne opp til 35 år.
Les mer
Flere artikler
Powered by Cornerstone