Bergen
Bergen

Bergen

Kirkelig Dialogsenter Bergen ønsker å utvikle en folkelig forankret tros- og livssynsdialog

Vi er en faglig ressursenter for dialogarbeid i Hordaland og Sogn og Fjordane.
Ressurs- og kompetansesenter for menigheter, organisasjoner, skoler og andre som er interessert i en folkelig forankret tros- og livssynsdialog.

Nyheter
Drivkraft, håp og mot i en krisetid: Men de ville ikke høre..
Les mer
Bruk mobil som web-kamera
Les mer
Samtale mellom dialogsenteret og Humanetisk Forbund
Les mer
Flere artikler
Powered by Cornerstone