Bergen
Kirkelig Dialogsenter Bergen ønsker å utvikle en folkelig forankret tros- og livssynsdialog

Senteret ønsker å bidra til å bygge et samfunn basert på en dialogisk grunnholdning der det enkelte menneske er i sentrum uavhengig av sosial, politisk eller religiøs tilhørighet. Vi er et ressurs- og kompetansesenter for Vestland, Sogn og Fjordane som bistår menigheter, organisasjoner, skoler og andre som er interessert i en folkelig forankret tros- og livssynsdialog.

Nyheter
Dialogprest Nobu ved Kirkelig Dialogsenter starter opp igjen med Pusterom i Johanneskirken. Første samling blir tirsdag 14.desember kl 17-17:30. Velkommen til en rolig stund i bønn. Inngang høyre sidedør
Les mer
Bruk mobilen som web-kamera og mikrofon
Les mer
Endelig er ressursheftet vårt Når mennesker møter kirken publisert.
Les mer
Informasjonsmøter for samtalegruppen
Les mer
Flere artikler
Hva Skjer?
|
18.01.2022
Velkommen til kristen meditasjon "Pusterom" i Johanneskirken. Kristen meditasjon handler om å være oppmerksom på Guds kjærlige nærvær gjennom Bibelord i stillhet. Først prøver iv å få kontakt med kroppen gjennom kroppslig bevegelse. Videre får vi dagens Bibelord. Deretter er vi stille i Guds nærvær i 20 minutter. Vær oppmerksom på at du ikke kan bruke hoveddøren til dette arrangementet. Kom inn gjennom sidedør på høyre side.
|
01.02.2022
Velkommen til kristen meditasjon "Pusterom" i Johanneskirken. Kristen meditasjon handler om å være oppmerksom på Guds kjærlige nærvær gjennom Bibelord i stillhet. Først prøver iv å få kontakt med kroppen gjennom kroppslig bevegelse. Videre får vi dagens Bibelord. Deretter er vi stille i Guds nærvær i 20 minutter. Vær oppmerksom på at du ikke kan bruke hoveddøren til dette arrangementet. Kom inn gjennom sidedør på høyre side.
|
15.02.2022
Velkommen til kristen meditasjon "Pusterom" i Johanneskirken. Kristen meditasjon handler om å være oppmerksom på Guds kjærlige nærvær gjennom Bibelord i stillhet. Først prøver iv å få kontakt med kroppen gjennom kroppslig bevegelse. Videre får vi dagens Bibelord. Deretter er vi stille i Guds nærvær i 20 minutter. Vær oppmerksom på at du ikke kan bruke hoveddøren til dette arrangementet. Kom inn gjennom sidedør på høyre side.
Se flere hendelser i Bergen
Powered by Cornerstone