Bergen
Kirkelig Dialogsenter Bergen jobber med å bidra til en åpen tros- og livssynsdialog

Senteret ønsker å bidra til å bygge et samfunn basert på en dialogisk grunnholdning der det enkelte menneske er i sentrum uavhengig av sosial, politisk eller religiøs tilhørighet. Vi er et ressurs- og kompetansesenter for Vestland som bistår menigheter, organisasjoner, skoler og andre som er interessert i å lære mer om religion, livsyn og dialog.

Nyheter
Arrangementer denne våren.
Les mer
Våren 2023 starter vi opp med en serie av spennende og aktuelle temasamlinger rettet mot unge voksne opp til 35 år.
Les mer
Trenger du en deltidsjobb og erfaring med formidling? Ønsker du å bidra til å bryte ned fordommer og øke kunnskap og toleranse blant ungdommer? Da kan dette være noe akkurat for deg. Søknadsfrist 27.januar.
Les mer
Dialogsenteret i Oslo og Trondheim arrangerer sammen med Mellomkirkelig råd en nordisk dialogkonferanse 14.-16. mars 2023 i Trondheim
Les mer
Kalenderen høsten 2022 er full av spennende, fredfulle, utfordrende og ikke minst lærerike aktiviteter.
Les mer
Dialogprest Nobu ved Kirkelig Dialogsenter starter opp igjen med Pusterom i Johanneskirken, 30.august kl 17-17:30
Les mer
Endelig er ressursheftet vårt Når mennesker møter kirken publisert.
Les mer
Flere artikler
Powered by Cornerstone