Bergen
Nyheter
Bruk mobilen som web-kamera og mikrofon
Les mer
Koronatiden fra kristen og zen-buddhistisk perspektiv
Les mer
Endelig er ressursheftet vårt Når mennesker møter kirken publisert.
Les mer
22. april inviterer Kirkelig Dialogsenter Oslo i samarbeid med Torshov og Lilleborg menighet og Oslo bispedømme til en kveld med fokus på kirken i møte med fordommer og rasisme. Vi stiller spørsmål som: Hva er en fordom og hva er rasisme? Opplever du synlige fordommer i ditt lokalmiljø eller i menigheten? Hvor går grensen for hva som er akseptabelt? Bli med på en digital fagsamling!
Les mer
Flere artikler
Powered by Cornerstone