Bergen
Kirkelig Dialogsenter Bergen ønsker å utvikle en folkelig forankret tros- og livssynsdialog

Senteret ønsker å bidra til å bygge et samfunn basert på en dialogisk grunnholdning der det enkelte menneske er i sentrum uavhengig av sosial, politisk eller religiøs tilhørighet. Vi er et ressurs- og kompetansesenter for Vestland som bistår menigheter, organisasjoner, skoler og andre som er interessert i en folkelig forankret tros- og livssynsdialog.

Nyheter
Dialogprest Nobu ved Kirkelig Dialogsenter starter opp igjen med Pusterom i Johanneskirken. Første samling blir tirsdag 14.desember kl 17-17:30. Velkommen til en rolig stund i bønn. Inngang høyre sidedør
Les mer
Bruk mobilen som web-kamera og mikrofon
Les mer
Endelig er ressursheftet vårt Når mennesker møter kirken publisert.
Les mer
Informasjonsmøter for samtalegruppen
Les mer
Flere artikler
Powered by Cornerstone