Bergen>Nyheter>Trosvandring: Besøk byens trosretninger på deres "hjemmebane"

Trosvandring: Besøk byens trosretninger på deres "hjemmebane"

Alle som ønsker kan være med oss på besøk til ulike tro- og livssynssamfunn og lære mer om deres tro. Det vil være åpent for dialog og spørsmål.

En del av vårt arbeid for å dempe spenninger i samfunnet, og mellom tro- og livssynssamfunn er å sørge for at det er åpne plattformer der man kan ha besøk på "hjemmebane". På denne måten vil trossamfunnet selv ta eierskap til formidlingen av deres identitet, tro og verdisystem. Ved å være med på slike vandringer som dette butvider deltagere kunnskap om tro- og livssynssamfunn slik de utarter seg i Bergen.

For hver trosvandring har vi et eget arrangement på facebook for å gi nærmere informasjon om hvem vi besøke og når. Følg med på vår facebook side her.

Vi starter ved avtalt oppmøtested. Når vi ankommer blir vi tatt imot av en leder og gjerne flere medlemmer som gir oss en omvisning og forteller litt om sin tro, historie i Bergen og deres hjem. Både undervies og etter vil det være rom for spørsmål og dialog.

Det er også mulig å bestille en trosvandring til ett eller flere steder i vår regi for større grupper. Ta kontakt på kdb@kirkeligdialogsenter.no

Powered by Cornerstone