Bergen>Ressurser>Foredrag
Foredrag

Foredrag

Dialog er en villigheten til å lytte, til å gå en annens sko, til å betrakte verden fra nye perspektiver, til å respektere og skape samarbeid tross våre forskjeller. Vi tilbyr foredrag, seminarer og rådgivning innen en rekke temaer, med mål om å styrke dialogiske samtaler og praksis i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Nedenfor finner du en oversikt over ulike temaer senteret vårt tilbyr. Har du en problemstilling eller et ønske du ikke ser her, anbefaler vi at du tar kontakt med oss for å undersøke mulighetene, vi er en del av et større kompetansenettverk og bistår gjerne med å finne kunnskapen du er på utgikk etter. Nedenfor punktene er en oversikt over eksisterende foredrag senteret har holdt, som kan leveres på kort varsel.

Kompetanseområder:

  • Hva er en likeverdig dialog?
  • Dialog i skolen
  • Kirken i dialog
  • Dialog og misjon
  • Religions- og livssynsdialog i Norge
  • Ytringsfrihet og religionsdialog - angår det oss?
  • Religionsdialog i konfliktområder - hva kan vi lære?


Så langt det er mulig ønsker vi å tilby foredragene vårt gratis til trossamfunn, organisasjoner og foreninger (m.m) som ønsker å øke sin dialogiske kompetanse. Vi anbefaler også at du ta en titt på vårt online ressursmateriell for inspirasjon til dialogt arbeid.

Ta kontakt for å høre mer og avtale et besøk fra oss!

Fremmedfrykt, radikalisering, evangeliske perspektiv og kultur.
Powered by Cornerstone