Bergen>Ressurser>Livssynsdialog
Livssynsdialog

Livssynsdialog

Undervisningsopplegg: Film om dialog i Libanon

Gjennomføring

En spennende innfallsvinkel for å forstå livssyndialog er å se en film som tar opp dette temaet. En slik film er «Where Do We Go Now», som er en komedie om religionsdialog i en Libanesisk landsby. Fremsyning av en slik film vil kreve litt bakgrunnsinformasjon om borgerkrigen i Libanon og hvordan den splittet de ulike religiøse samfunnene på grunn av et konfesjonelt politisk system. Her kan samarbeid med enten historie eller samfunnsfag være til hjelp. I det følgende gis et forslag til enkle forberedelser før elevenes ser filmen, oppgaver mens de ser filmen og etterarbeid gjennom samtale.

 

Forslag til forberedelsene

 

Elevenes bør få en oversikt over Libanons historie fra det var fransk mandatområde etter første verdenskrig, og hvordan franskmennene støttet den kristne maronittiske befolkningen i Libanon-fjellene ved å fremme en konfesjonell politisk struktur, som innebærer at presidenten av landet alltid skulle være en maronittisk kristen, statsministeren alltid en sunni muslim osv. Deretter bør elevene få en forklaring på hvordan styrkeforholdet mellom de ulike trossamfunnene utviklet seg og ble opplevd som urettferdig. Elevene bør få vite hvordan borgerkrigen delvis ble mellom ulike religiøst betingede fraksjoner, selv om den ikke handlet om trosinnholdet.

 

Eksempler på spørsmål til filmen

  • Hva er humor og hva er alvor i denne filmen?
  • Hvordan forsøker kvinnene å skjule konfliktene mellom muslimer og kristne i andre bydeler i Libanon?
  • Hva tror du er budskapet i denne filmen?

 

Tips til samtalen etter filmen

Elevene tar utgangspunkt i de svarene de har notert seg på spørsmålene under filmen. Hensikten bør være at elevene forstår hvordan religions- og livssynsdialogen i de fleste sammenhenger anses som en metode til konfliktløsning. Fordi mange livssynsdialoger er tenkt som en metode for å løse en konflikt på en fredelig måte, finnes det svært mange ulike tilnærminger og ulikt innhold i en dialog mellom ulike tros- og livssynssamfunn.

 

Anbefalte digitale ressurser til lærer

Å bruke film i undervisningen er en godt utviklet metode. Du kan finne flere eksempler på hvilke forberedelser, spørsmål og etterarbeid som kan være nyttig i denne sammenheng. Nedenfor finner du en link til filmtraileren for filmen Where Do We Go Now? samt linker til websider som tilbyr undervisningsopplegg tilknyttet film generelt.

Where Do We Go Now?

Film og Kino

Filmrommet

Libanons politiske system SNL.no

Sekulært opprør i Libanon,  publisert 28.04.2010 i Fri Tanke

Powered by Cornerstone