Bergen>Ressurser>Ungdom i dialog
Ungdom i dialog

Ungdom i dialog

Undervisningsopplegg: Unge i dialog internasjonalt

Gjennomføring

Gi elevene i lekse å lese igjennom et utvalg med avsnitt fra tre ulike organisasjoner fra ulike land som arbeider med å engasjere ungdom i religions- og livssynsdialog. Når elevene møtes til neste klassetime deles de inn i grupper som skal samtale om noen spørsmål tilknyttet de ulike avsnittene. Hver gruppe noterer ned svarene de vil gi på spørsmålene. Notatene danner deretter grunnlag for en samtale i klasserommet. Samtalen kan munne ut i et forslag til hvordan de mener en ungdomsgruppe engasjert i livssynsdialog burde være i deres miljø.

 

Eksempler på utdrag fra flerreligiøse ungdomsgrupper: 

Ung Dialog, Oslo:

Aliance

UngDialog besøker din klubb med temaet religiøs ekstremisme og dialog som verktøy for forebygging. Besøket vil bestå av et interaktiv program med diskusjon rundt begrepene ekstremisme og dialog og samtale ungdommene imellom om religiøs ekstremisme og om dialog kan brukes som et verktøy i forebyggingen av ekstremisme. Et dialog-team på tre unge/unge voksne med god kunnskap om ekstremisme og dialog, samt erfaring i hvordan å samtale med ungdom vil gjennomføre programmet.             

Redbridge Ambassadors of Faith and Belief, London:

 

Hvem er vi? Ambassadører for tros- og livssyn er elever ved ungdomsskolen i Redbridge. Vår gruppe representerer et mangfold av livssyn og kulturer. Vårt arbeid er å besøke elever på små- og mellomtrinnet, der vi deltar i klassen og hjelper til med organiseringen. Som gjester på din skole, kan vi presentere vår tro og vårt livssyn og forsøke å svare på de spørsmål dine elever måtte ha. Det kan være spesielt nyttig å bestille oss til religions- og livssynsundervisningen.

 

Ungdomsprosjektet «Face to Face», Fryshuset, Sverige - Fryshuset

”Tillsammans för Sverige” är ett projekt på Fryshuset med inriktning på interreligiös vägledning och utbildning bland unga med syfte att motverka främlingsfientlighet, rasism och extremism. Projektet utgår från de mänskliga rättigheterna och vill visa hur religion kan vara en väg till integration och en växtkraft för unga i arbetet för fred och förståelse.

 

Tips til samtalen

Noen av de spørsmålene elevene kan utfordres til å samtale om er:

  • Hva tenker du om ungdommens ansvar for hvordan vi møter det kulturelle og religiøse mangfoldet?
  • Hva mener du om å lage egne ungdomsgrupper for den lokale livssynsdialogen?
  • Tror du det ville vært mer lærerikt å få besøk av ungdom fra ulike trossamfunn i klassen fremfor religiøse ledere? Hvorfor/hvorfor ikke?
  • Hvis en slik ungdomsgruppe kom til din klasse – hva ville du ha spurt om?
  • Kan du forestille deg en ungdomsgruppe på din skole som representerer det kulturelle og religiøse mangfoldet? Hvorfor/hvorfor ikke?

Samtalen bør være åpen og gi rom for ulike meninger og synspunkter.

 

Anbefalte digitale ressurser til lærere

De fleste ungdomsgrupper benytter seg av internett og lager egne hjemmesider. Det finnes derfor svært mange nettsteder om ungdomsgrupper engasjert i kultur- og livssyndialog. Nedenfor finner du nettadressene til de ungdomsgruppene som er nevnt her, samt noen andre.

UngDialog

Youth Solidarity Fund

Redbridge Ambassadors of Faith and Belief

Fryshuset, Til Sammans för Sverige

Cieux, Frankrike

St Philps Centre

Powered by Cornerstone