Bergen>Ressurser>Tema 3: Nærmiljøet
Tema 3: Nærmiljøet

Tema 3: Nærmiljøet

Livssynsdialogen i Bergen

I undervisningsoppleggene tilknyttet livssynsdialogen i Bergen tar vi først utgangspunkt i at elevene skal få forståelse for det livssynsmangfoldet som eksisterer i Bergen. Hvert år gis det ut en oversikt over tildelte statstilskudd fra fylkesmannen i Hordaland til ulike tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke. I dette opplegget får du nettadresser til slike oversikter og andre relevante artikler fra media. Det andre opplegget er hentet fra det nylig etablerte Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen. Tekstene og nettadressene gir nyttig bakgrunnsmateriale for å forstå hvorfor rådet ble etablert.

 

Kirken i møte med den andre

For å forstå kirken i møte med den andre i Bergen presenterer vi først vårt eget prosjekt gjennom Kirkelig dialogsenter i Bergen. Her kan vi også mer frimodig invitere deg til å kontakte oss for et besøk til din klasse. Slike besøk er selvfølgelig også å anbefale i samarbeid med andre livssynssamfunn i Bergen. En annen viktig del av kirkens møte med den andre i Bergen er det arbeid Kirkens Bymisjon gjør. Her tar vi utgangspunkt i et prosjekt som på en særlig måte får frem kirkens møte med mennesker fra andre kulturelle og religiøse tradisjoner.

 

Powered by Cornerstone