Bergen>Ressurser>Kirken i møte med den andre
Kirken i møte med den andre

Kirken i møte med den andre

Undervisningsopplegg: Bymisjonen – dialog fra et diakonalt perspektiv

Gjennomføring

→Del klassen inn i mindre grupper til en stille diskusjon om hvordan de tror det er å være en ung innvandrerkvinne som nettopp har komt til Bergen.

→Be dem notere ned noen av de praktiske utfordringer de tror disse menneskene vil møte. Notatene danner utgangspunkt for en presentasjon av Bymisjonens arbeid overfor innvandrerkvinner i Bergen gjennom EMPO-flerkulturelt senter.

→Læreren kan gjerne dele ut et ark med tekster fra Bymisjonens hjemmeside.

→Etter presentasjonen går klassen inn i en samtale om hva de fant ut og hva de tenkte før de fikk presentasjonen av Bymisjonens arbeid.

 

Forslag til utdrag fra Bymisjonens årsrapport 2013:

«Kirkens Bymisjon i Bergen skal være med å realisere kirkens diakonale oppdrag slik at mennesker i byen kan erfare respekt, rettferdighet og omsorg.  Kilden til bymisjonens visjon er Jesu liv og forkynnelse. Han proklamerte et radikalt kjærlighetsbudskap: Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? (Matt 5,46) Elske deres fiender og be for dem som forfølger dere (Matt 5,44) Det bibelske syn understreker at alle mennesker er like mye verd i Guds øyne, og har krav på betingelsesløs omsorg og respekt. Derfor skal bymisjonen drive et synlig og tilgjengelig omsorgsarbeid for mennesker som trenger det – når de trenger det (...)

Empo tilbyr ulike sosiale, faglige og kulturelle aktiviteter for kvinner, barn, menn og familier med minoritetsbakgrunn. Målet er å fremme «Empowerment», det vil si å legge til rette for at mennesker kan ta i bruk egne ressurser, styrke sine sterke sider, etablere nettverk og få større kontroll over egen situasjon gjennom aktiv deltakelse (...)

Kvinnegruppen er kjernen i Empos arbeid. To dager i uken samles kvinner til samtale og uformelt samvær, håndarbeid, matlagning og felles måltider, kurs og temadager. De får tilbud om rådgivning og hjelp til å finne fram i det offentlige systemet, leksehjelp, gruppesamtaler med fokus på jobb, språk og samfunn, og foreldreveiledning både individuelt og i grupper (...). Bevisstgjøring og formidling av egen kultur er viktig på Empo, om mange merkedager ble feiret i 2012, fra 17. mai til Eid» (2013:21).

 

Tips til samtalen i klassen 

  • Hva tenker du om bymisjonens visjon og forståelse av nestekjærlighet?
  • Hva mener du om det tilbud Bymisjonen gir til innvandrerkvinner?
  • Er det noe du syntes mangler?
  • Hvorfor tror du Bymisjonen ikke fokuserer på religionsmøte i denne sammenheng?
  • Hvilke andre humanitære organisasjoner kjenner du til i Bergen?
  • Hva skiller andre humanitære organisasjoner du kjenner til fra Bymisjonen?

 

Digitale ressurser for lærere

Det finnes en rekke humanitære organisasjoner i Bergen. Nedenfor finner du en link til flere av disse, inklusiv Bymisjonen i Bergen.

Årsrapport 2013 for Bymisjonen i Bergen

Bergen Redd Barna

Amnesty Student Bergen

Ratostiftelsen

Røde kors Bergen hjelpekorps

Kirkens Nødhjelp

Natur og ungdom

Leger uten grenser

Powered by Cornerstone