Gjestebud

Hvert år på søndagen nærmest FN-dagen er det Gjestebud i Drammen

Gjestebud Norge er en ideell organisasjon etablert i Drammen med eneste formål å arrangere et årlig samlingspunkt som skal feire mangfoldet og fellesskapet i byen. Kjernen i Gjestebud er møtet mellom mennesker over et måltid og en god samtale.

Tradisjonen for Gjestebud i Drammen ble startet av fredsaktivisten Tahir Mahmood i 2005. Dialog og integrering har stått i sentrum fra starten, og i 2009 ble organisasjonen Gjestebud Norge dannet for å organisere og formalisere fjestebudene. Arrangementet ble knyttet til feiring av den årlige FN-dagen.

Gjestebud er en viktig del av dialogarbeidet i Drammen siden starten i 2005/2006. Fjell kirke har vært aktivt med fra begynnelsen og har deltatt i utviklingen av prosjektet i alle år.

Gjestebud er en viktig del av det arbeidet Kirkelig Dialogsenter Drammen ønsker å videreføre og utvikle som en god arena for kulturmøter og samtaler .

Bijan Gharahkhani er leder i styret for Gjestebud Norge. Gjestebudet er en viktig årlig markering av dialogarbeidet i Drammen kommune og har aktiv støtte og deltakelse fra kommunens ledelse. Økonomien bæres av tilskudd fra kommunen, støtte fra fonds (Einar Juels legat og Lyckefondet) og enkeltpersoner og organisasjoner. 

Styret velges på årsmøte blant mennesker som har engasjert seg i dialogarbeidet i Drammen. Representanter fra Buskerud Innvandrråd, Den norske kirke og Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) har representanter i styret. 

Welt AS utviklet ny logo for Gjestebud til 15-årsmarkeringen 2019. Moebiusbåndet er tankevekkende og inspirerer til samtale om hva/hvem som er innenfor og utenfor. Fellesskap rundt et bord med et godt måltid er stedet for våre samtaler på Gjestebud. Vi ønsker at alle skal kunne føle seg innenfor og være en del av fellesskapet.

Innenfor. Heldigvis har de aller fleste kjent gleden av å bli regnet med, sett og inkludert. Det er utrolig viktig at noen ser oss, forstår oss. Alle vil være en del av et fellesskap, én av flokken. Være innenfor.

Men mange føler seg glemt, ignorert og ekskludert. For mange står for ofte utenfor. Uten fellesskap, uten noen som bryr seg – som ser og forstår. Barnet som ikke får være med på leken. Tenåringen som ikke blir invitert. Den ensomme voksne uten nettverk. Utenfor. Hva kan vi gjøre for å endre på det? Hvordan få dem som står utenfor innenfor? 

Gjestebud er en urgammel tradisjon. Samling rundt et gjestfritt bord er grunnlag for vennskap og fredelig sameksistens. Fremmede blir venner i kretsen rundt bordet.

Velkommen til bordfellesskap – til inspirasjon og spennende samtaler. Velkommen til bords!

Se mer informasjon på www.gjestebud.net

Publisert 04.10.2019
Powered by Cornerstone