Drammen>Aktiviteter
Samtale mellom Ivar Flaten og inviterte gjester om å leve i et mangfoldssamfunn
Inspirert av biskop em. Martin Lönnebos liv og arbeid arrangerer Kirkelig Dialogsenter et årlig religionsteologisk seminar
Kirkeakademi for samtale om tro og samfunn med 6-7 møter pr år
Hvert år på søndagen nærmest FN-dagen er det Gjestebud i Drammen
Festivaluke i Drammen midt i september siden 2010
Powered by Cornerstone