Drammen>Aktiviteter>Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL)

Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL)

Vårt lokale dialogforum

DOTL ble stiftet 8. mai 2008 etter et års forarbeid. Inspirasjonen kom fra Leicester på en studiereise i mars 2007 der Ivar Flaten deltok. Arbeidet med å etablere et dialogforum i Drammen ble gjort i samarbeid med en rekke representanter for ulike tros- og livssynssamfunn. Et interimstyre ble etablert etter et folkemøte på Papirbredden i september 2007. Bildet nedenfor viser noen av representantene fra ulike tros- og livssynssamfunn som undertegnet en intensjonserklæring om etablering.

Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL)

Fra venstre foran Roshan Rafat Maghsoudi, Baddar Jamil Kiani, Sissel Bjørnsen, Ivar Flaten, Suleman Nagdi, Shanthikumar Hettearachchi og Astrid Bjellebø Bayegan.  Fra venstre bak: Sajid Mukthar, Helga Ingvaldsen, Martin Vestøl, Sukhvinder Singh Jhotti, Nauman Sarwar, Tahir Mahmod og Egil Trohaug. Foto: Drammens tidende 

Drammen og omegn tros- og livssynsforum teller i dag ca 30 medlemmer og gjennomfører ulike arrangementer og aktiviteter for at ledere for tros- og livssynssamfunn i området kan bli kjent med hverandre og bidra til et trygt og godt samfunn.

DOTL jobber også med saker av felles interesse for medlemmene. I 2019 ble det jobbet med problemene som oppsto da tidsfrist for rapportering i forkan av den årlige kompensasjonen til tros- og livssynssamfunn ikke ble varslet. Mange ble for sene med innsending av medlemslister. Etter påtrykk fra mange instanser, blant andre STL og DOTL, ble firsten utsatt.

Da terroren rammet Norge 22. juli 2011 var DOTL det første tverreligiøse forum som laget en felles markering som ble gjennomført på Ypsilon og Bragernes torg søndag 24. juli. 

Etter terroren på New Zealand  våren 2019 var DOTL aktive i aksjonen Trygg i bønn der det ble holdt symbolsk vakt utenfor byens mange moskeer under fredagsbønnen. 

Styret velges av årsmøtet og består av 9 medlemmer. Sittende styreformann er Martin Vestøl.

DOTL er en del av det nasjonale nettverket av dialoginitiativ som er støttet av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). Styreleder og koordinator deltar årlig på felles møter med de andre dialoggruppene i Norge.

DOTL mottar støtte av Drammen kommune og er rådgivende organ til kommunen i saker en ønsker bistand. 

Kirkelig Dialogsenter Drammen er aktivt engasjert i dialogen med hele bredden av tros- og livssynssamfunn. DOTL er den naturlige samarbeidsplattformen for dette arbeidet og er enviktig arena for dialog. Den norske kirke i Drammen ved prostene Astrid Bjellebø Bayegan, Øystein Magelssen og Kjell Ivar Berger har aktivt støttet dette arbeidet som i stor grad har sprunget ut fra Fjell menighet. 

Det er derfor både naturlig og viktig at arbeidet i DOTL fortsetter og blir enda bedre befestet. DOTL er en inspirasjon for andre byer og områder som vil etablere dialogarbeid. Kirkelig Dialogsenter Drammen kan gjennom dette samarbeidet bidra til å inspirere andre til å finne fram til lokale løsninger.

Mer informasjon finnes på DOTLs nettside www.dotl.no og på Facebook.com/dotl

Publisert 03.12.2019
Powered by Cornerstone