Drammen>Aktiviteter>Drammen kirkeforum

Drammen kirkeforum

Kirkeakademi for samtale om tro og samfunn med 6-7 møter pr år
Drammen kirkeforum

Drammen kirkeforum er en forening av menigheter og enkeltmedlemmer i Drammen og omegn. Alle som ønsker det, kan bli medlem. Kirkeforum er medlem i Norske kirkeakademier. Styret inviterer til 6-7 møter i året hvor aktuelle saker i skjæringspunktet mellom kirke, tro og samfunn blir belyst.

Sittende styre er: Ivar Flaten (leder), Kirsti Kolle Grøndahl, Morten Løberg Strand, Asbjørn Ludvig Stavem og Vera Grønborg. (Vara: Arne Ivar Hoff-Andersen og Øystein Magelssen)

Drammen kirkeforum er en viktig dialogarena der fagfolk, politikere og enkeltmennesker kan drøfte saker av stor viktighet. Forumets vanlige form er foredrag av inviterte foredragsholdere som følges av samtale. Ofte er det flere innledere som belyser sakene fra ulike vinkler. Det er dialogens form som preger møtene snarere enn debatt. Vi har også kulturinnslag i våre møter, de siste årene hovedsakelig med pianist og kantor Galina Trintsoukova og utvalgte, unge solister.

Våre medlemsmenigheter serverer kaffe/te på alle møter. Møtene er gratis men vi er takknemlige for bidrag til å dekke utgifter. 

Drammen kirkeforum arrangerer også konserter, utstillinger og turer. Vi samarbeider med Drammen Sacred Music Festival, Drammen og omegn tros- og livssynsforum og andre institusjoner. Vi får drifts- og prosjektstøtte fra Norske Kirkeakademier.

Ta gjerne kontakt på post@kirkeforum.no om du vil bli medlem eller ønsker mer informasjon! Medlemsavgiften pr. 1.1.2023 er kl. 250,- for enkeltpersoner og kr. 2.000,- for menigheter/foreninger.

 Det siste nyhetsbrevet med oppdatert informasjon finner du her..

Tidligere innledere: Vebjørn Horsfjord, Åste Dokka, Trygve Riiser Gundersen, Atle Sommerfeldt, Knut Lundeby, Dag O Hessen, Jørgen Watne Frydnes, Maja Lunde, Morten Magelssen, Ellen Sofie Hovland (konsert),Trond Bakkevig, Helge Simonnes, Hege Breen Bakken, Katarina Pajchel,Terje Emberland, Dag Hareide, Anja Bakken Riise, Erling Dokk Holm, Willliam Lafferty, Karl Gervin, Mimir Kristjansson, Sunniva Gylver, Bushra Ishaq, Lan Marie Nguyen Berg, Arne Holte, Knut Arild Hareide, Tor Berger Jørgensen, Kristin Halvorsen, Per Arne Dahl, Hilde Frafjord Johnson, Hadia Tajik, Thorvald Stoltenberg, Idar Kreutzer og Kristin Gunleiksrud Raaum.

Alle arrangementer blir annonsert på vår kalender, på Facebook.com/drammenkirkeforum og gjennom nyhetsbrev til medlemmer og interesserte.

Nye nettsider www.kirkeforum.no er under utarbeidelse.

Publisert 03.12.2019
Powered by Cornerstone