Drammen>Aktiviteter>Drammen kirkeforum

Drammen kirkeforum

Kirkeakademi for samtale om tro og samfunn med 6-7 møter pr år
Drammen kirkeforum

Drammen kirkeforum er en forening av menigheter og enkeltmedlemmer i Drammen og omegn. Alle som ønsker det, kan bli medlem. Kirkeforum er medlem i Norske kirkeakademier. Styret inviterer til 6-7 møter i året hvor aktuelle saker i skjæringspunktet mellom kirke, tro og samfunn blir belyst.

Sittende styre er: Tor Carlsen (leder), Kirsti Kolle Grøndahl, Lillann Fanuelsen, Erik Dalheim og Ivar Flaten. (Vara: Vera Grønborg og fung. prost Berit Basmo Kvidaland)

Drammen kirkeforum er en viktig dialogarena der fagfolk, politikere og enkeltmennesker kan drøfte saker av stor viktighet. Forumets vanlige form er foredrag av inviterte foredragsholdere som følges av samtale. Ofte er det flere innledere som belyser sakene fra ulike vinkler. Det er dialogens form som preger møtene snarere enn debatt.

Ta gjerne kontakt på ivar@kirkeligdialogsenter.no om du vil bli medlem eller ønsker mer informasjon!

 Det siste nyhetsbrevet med oppdatert informasjon finner du her..

Tidligere innledere: Atle Sommerfeldt, Dag O Hessen, Jørgen Watne Frydnes, Maja Lunde, Morten Magelssen, Ellen Sofie Hovland (konsert),Trond Bakkevig, Helge Simonnes, Hege Breen Bakken, Katarina Pajchel,Terje Emberland, Dag Hareide, Anja Bakken Riise, Erling Dokk Holm, Willliam Lafferty, Karl Gervin, Mimir Kristjansson, Sunniva Gylver, Bushra Ishaq, Lan Marie Nguyen Berg, Arne Holte, Knut Arild Hareide, Tor Berger Jørgensen, Kristin Halvorsen, Per Arne Dahl, Hilde Frafjord Johnson, Hadia Tajik, Thorvald Stoltenberg, Idar Kreutzer og Kristin Gunleiksrud Raaum.

Alle arrangementer blir annonsert på vår kalender, på Facebook.com/drammenkirkeforum og gjennom nyhetsbrev til medlemmer og interesserte.

Publisert 03.12.2019
Powered by Cornerstone