Drammen>Aktiviteter>Lönnebo-seminar i september

Lönnebo-seminar i september

Inspirert av biskop em. Martin Lönnebos liv og arbeid arrangerer Kirkelig Dialogsenter et årlig religionsteologisk seminar

Martin Lönnebo har gjennom sitt lange og produktive liv vist en sjelden evne til å forene det akademiske og det lekne og har en unik evne til å formidle i et tilgjengelig språk.

Idé

Martin Lönnebo har gitt navn til dette årlige seminaret i regi av Kirkelig Dialogsenter Drammen. Hans liv og arbeid er en stor inspirasjon til arbeid med menneskemøter og dialog på tvers av tradisjonelle kulturelle og religiøse grenser. Seminaret finner sted under Drammen Sacred Music Festival i september.

2021 - Gudsopplevelse - en drivkraft til personlig og samfunnsmessig forandring. Fra Haugianerne til Det muslimske brorskap

Lönnebo-seminar i september

I årets seminar knytter vi an til 250-årsjublieet for Hans Nielsen Hauge og konsentrerer oss om to temaer som har sammenheng med hans liv og virke. Hauge fikk en sterk opplevelse av Guds nærvær, en opplevelse som satte retning for hele hans virksomhet som omfattet forkynnelse og stor samfunnsaktivitet. En sterk opplevelse av å bli berørt av Gud gir seg utslag på ulike måter, og er en drivkraft til engasjement og endring både personlig og for samfunnet. Dette gjelder like sterkt i dag som på Hans Nielsen Hauges tid.

Strømsø kirke i Drammen, onsdag 22. september kl. 09.00-15.45 Påmelding til seminaret: anne@kirkeligdialogsenter.no Pris inkl. lunsj: 750,-

Vi har fått et meget sterkt lag innledere: Jan Otto Myrseth, Dag Kullerud, Safet Bektovic, Sindre Skeie, Charlotte Rørth, Bjørn Olav Utvik, Berit Hagen Agøy, Sigmund Hegstad, Signe Myklebust og Linn Stalsberg.

Se flere opplysninger om programmet og innlederne ved å laste ned hele programmet her..

2020 - Drivkraft, mot og håp i en krisetid

Lönneboseminaret 2020 gikk av stabelen som planlagt onsdag 16. september med høyde tatt for gjeldende smittevernregler. Tema var i sin essens hvordan vi lever og arbeider i spennet mellom håp og desperasjon, realisme og utopi – himmel og helvete. Seminaret er en teologisk, poetisk og praktisk øvelse. Vi lever under klimatrusselen og er sterkt preget av pandemien. Peter Halldorfs lesning av profeten Jeremia og den følgende boken Därför sörjer jorden har inspirert til årets tema. Foredragsholdere: Peter Halldorf, Iben Krogsdal, Edel Gervin, Jan Olav Henriksen, Olav Fykse Tveit, Sindre Skeie og Fredrik Høyer . Martin Lönnebo innleder med en videohilsen.

Alle foredrag og samtaler er tilgjengelig på Kirkelig Dialogsenter Drammen sin videokanal på Youtube.

2019 - Tro og tillit i polariseringens tid

Boken Religionens fem språk ble utgitt i 1975 på Verbum forlag i Sverige. Den ble utgangspunktet for ideen om et seminar under Drammen Sacred Music Festival i september 2019. Motivasjonen for seminaret er å inspirere til dialog og fellesskap på tvers av tradisjonelle grenser. Det er dessverre slik at faggrupper, profesjoner og interessegrupper i for liten grad blir utfordret til å møtes til felles refleksjon og samtale.

Det første seminaret ble kalt "Tro og tillit i polariseringens tid". Et hundretalls deltakere ble ønsket velkommen av Lönnebo selv i en videohilsen fra Linköping. Martin gjorde et elegant sveip gjennom de fem språkene i sin gamle bok og aktualiserte det viktigste.

Foredragsholdere i 2019 var dr. Faruk Terzic, førsteamanuensis Anne Hege Grung, professor Jan-Olav Henriksen, prof.em. William Lafferty, biskop Kari Veiteberg, biskop em. Tor Berger Jørgensen og prest og forfatter Kjell Arnold Nyhus.

Alle foredrag og samtaler ble filmet og er tilgjengelig på Kirkelig Dialogsenter Drammen sin videokanal på Youtube.

Powered by Cornerstone