Drammen>Aktiviteter>Lönnebo-seminar i september

Lönnebo-seminar i september

Inspirert av biskop em. Martin Lönnebos liv og arbeid arrangerer Kirkelig Dialogsenter et årlig religionsteologisk seminar

Martin Lönnebo har gjennom sitt lange og produktive liv vist en sjelden evne til å forene det akademiske og det lekne og har en unik evne til å formidle i et tilgjengelig språk.

Idé

Martin Lönnebo har gitt navn til dette årlige seminaret i regi av Kirkelig Dialogsenter Drammen. Hans liv og arbeid er en stor inspirasjon til arbeid med menneskemøter og dialog på tvers av tradisjonelle kulturelle og religiøse grenser. Seminaret finner sted under Drammen Sacred Music Festival i september.

2020 - Drivkraft, mot og håp i en krisetid

Lönneboseminaret 2020 går av stabelen som planlagt onsdag 16. september – og vi har tatt høyde for gjeldende smittevernregler. Tema er i sin essens hvordan vi lever og arbeider i spennet mellom håp og desperasjon, realisme og utopi – himmel og helvete. Seminaret er en teologisk, poetisk og praktisk øvelse. Vi lever under klimatrusselen og er sterkt preget av pandemien. Peter Halldorfs lesning av profeten Jeremia og den følgende boken Därför sörjer jorden har inspirert til årets tema. En lang rekke sterke innledere bidrar til seminaret. Martin Lönnebo innleder med en videohilsen.

Program og informasjon om årets seminar finner du her!

2019 - Tro og tillit i polariseringens tid

Boken Religionens fem språk ble utgitt i 1975 på Verbum forlag i Sverige. Den ble utgangspunktet for ideen om et seminar under Drammen Sacred Music Festival i september 2019. Motivasjonen for seminaret er å inspirere til dialog og fellesskap på tvers av tradisjonelle grenser. Det er dessverre slik at faggrupper, profesjoner og interessegrupper i for liten grad blir utfordret til å møtes til felles refleksjon og samtale.

Det første seminaret ble kalt "Tro og tillit i polariseringens tid". Et hundretalls deltakere ble ønsket velkommen av Lönnebo selv i en videohilsen fra Linköping. Martin gjorde et elegant sveip gjennom de fem språkene i sin gamle bok og aktualiserte det viktigste.

Foredragsholdere i 2019 var dr. Faruk Terzic, førsteamanuensis Anne Hege Grung, professor Jan-Olav Henriksen, prof.em. William Lafferty, biskop Kari Veiteberg, biskop em. Tor Berger Jørgensen og prest og forfatter Kjell Arnold Nyhus.

Alle foredrag og samtaler ble filmet og er tilgjengelig på Kirkelig Dialogsenter Drammen sin videokanal på Youtube.

Powered by Cornerstone