Drammen>Aktiviteter>Lönnebo-seminar i september

Lönnebo-seminar i september

Inspirert av biskop em. Martin Lönnebos liv og arbeid arrangerer Kirkelig Dialogsenter et årlig religionsteologisk seminar

Martin Lönnebo har gjennom sitt lange og produktive liv vist en sjelden evne til å forene det akademiske og det lekne og har en unik evne til å formidle i et tilgjengelig språk.

Idé

Martin Lönnebo har gitt navn til dette årlige seminaret i regi av Kirkelig Dialogsenter Drammen. Hans liv og arbeid er en stor inspirasjon til arbeid med menneskemøter og dialog på tvers av tradisjonelle kulturelle og religiøse grenser. Seminaret finner sted under Drammen Sacred Music Festival i september.

2022 - Årets seminar: Salige er de som skaper fred

Lönnebo-seminar i september

Last ned programfolderen med flere detaljer her.

Fortvilelsen for mange av oss er stor når vi ser hvor galt det kan gå – og går. Freds- og dialogarbeid er langsiktig og oppleves fortvilende langsomt og sårbart. Like krevende for filosofer som teologer, filosofer, lærere, trossamfunn og politikere. Grensen mellom håp og desperasjon er hårfin. Apati og fortvilelse er nærliggende, selv om vi vet og føler at det ikke er noen vei utenom å holde fast i håpet og troen på at det nytter, enda så smått og puslete det kan fortone seg.

I år er det rimeligvis krigen i Europa som setter konteksten. Derfor er vi glade for Caroline Serck-Hanssen som vil snakke om kirkene i Ukraina. Det blir nærlesning av Saligprisningene ved prof. Marianne Bjelland Kartzow TF, fredsarbeid sett fra kvekerne ved Hanne Hognestad, kunstnerisk innslag ved slampoet, forfatter og skuespiller Fredrik Høyer og altså erfaringsdeling. Prof. em. Oddbjørn Leirvik deler av sin erfaring fra arbeidet med dialog. Hans rolle i Norge er svært viktig, slik også Steinar Bryn og Nansenskolens arbeid er. Vi gleder oss til et inspirerende og utfordrende seminar.

Seminaret arrangeres på den internasjonale fredsdagen, onsdag 21. september 9.00-15.30. Det er lagt til Strømsø menighetshus og Strømsø kirke. Vi har plass til ca 100 deltakere. Send epost til anne@kirkeligdialogsenter.no. Seminaravgiften er kr. 750,- 

2021 - Gudsopplevelse - en drivkraft til personlig og samfunnsmessig forandring. Fra Haugianerne til Det muslimske brorskap

Lönnebo-seminar i september

I årets seminar knytter vi an til 250-årsjublieet for Hans Nielsen Hauge og konsentrerer oss om to temaer som har sammenheng med hans liv og virke. Hauge fikk en sterk opplevelse av Guds nærvær, en opplevelse som satte retning for hele hans virksomhet som omfattet forkynnelse og stor samfunnsaktivitet. En sterk opplevelse av å bli berørt av Gud gir seg utslag på ulike måter, og er en drivkraft til engasjement og endring både personlig og for samfunnet. Dette gjelder like sterkt i dag som på Hans Nielsen Hauges tid.

Seminaret gikk som planlagt i Strømsø kirke i Drammen, onsdag 22. september. Innledere og foredragsholdere var: Tore Dvergastein (for biskop Jan Otto), Dag Kullerud, Safet Bektovic, Charlotte Rørth, Bjørn Olav Utvik, Berit Hagen Agøy, Sigmund Hegstad, Signe Myklebust og Linn Stalsberg.

De fleste foredragene er tilgjengelig på Kirkelig Dialogsenter Drammen sin videokanal på Youtube.

2020 - Drivkraft, mot og håp i en krisetid

Lönneboseminaret 2020 gikk av stabelen som planlagt onsdag 16. september med høyde tatt for gjeldende smittevernregler. Tema var i sin essens hvordan vi lever og arbeider i spennet mellom håp og desperasjon, realisme og utopi – himmel og helvete. Seminaret er en teologisk, poetisk og praktisk øvelse. Vi lever under klimatrusselen og er sterkt preget av pandemien. Peter Halldorfs lesning av profeten Jeremia og den følgende boken Därför sörjer jorden har inspirert til årets tema. Foredragsholdere: Peter Halldorf, Iben Krogsdal, Edel Gervin, Jan Olav Henriksen, Olav Fykse Tveit, Sindre Skeie og Fredrik Høyer . Martin Lönnebo innleder med en videohilsen.

Alle foredrag og samtaler er tilgjengelig på Kirkelig Dialogsenter Drammen sin videokanal på Youtube.

2019 - Tro og tillit i polariseringens tid

Boken Religionens fem språk ble utgitt i 1975 på Verbum forlag i Sverige. Den ble utgangspunktet for ideen om et seminar under Drammen Sacred Music Festival i september 2019. Motivasjonen for seminaret er å inspirere til dialog og fellesskap på tvers av tradisjonelle grenser. Det er dessverre slik at faggrupper, profesjoner og interessegrupper i for liten grad blir utfordret til å møtes til felles refleksjon og samtale.

Det første seminaret ble kalt "Tro og tillit i polariseringens tid". Et hundretalls deltakere ble ønsket velkommen av Lönnebo selv i en videohilsen fra Linköping. Martin gjorde et elegant sveip gjennom de fem språkene i sin gamle bok og aktualiserte det viktigste.

Foredragsholdere i 2019 var dr. Faruk Terzic, førsteamanuensis Anne Hege Grung, professor Jan-Olav Henriksen, prof.em. William Lafferty, biskop Kari Veiteberg, biskop em. Tor Berger Jørgensen og prest og forfatter Kjell Arnold Nyhus.

Alle foredrag og samtaler ble filmet og er tilgjengelig på Kirkelig Dialogsenter Drammen sin videokanal på Youtube.

Powered by Cornerstone