Drammen>Aktiviteter>Dialoghuset Drammen

Dialoghuset Drammen

Kirkelig Dialogsenter får et hus rundt seg.

Bilde

Nå er vi i gang med å utvikle tidligere Strømsø menighetshus til et dialogisk livssynsåpent værested i byen.

Dialoghuset Drammen er et livssynsåpent hus med forskjellige aktiviteter på tvers av generasjoner, religion, kulturell eller sosial bakgrunn. Her kan du komme som du er. Bli med å bygge fellesskapet i lokalsamfunnet! Huset er et samskapingsprosjekt av Kirkelig Dialogsenter Drammen med Forandringshuset Drammen, Knutepunkt Strømsø, Buskerud invandrerråd, Drammen og omegn tros- og livssynsforum, Vær sammen - del gleden og Drammen Kirkelige Fellesråd. Første pilotprosjekt er "mitt Strømsø" - temasamlinger for flyktninger som følger introduksjonsprogrammet. Følg med for spennede utvikling fremover!

Bilde

Powered by Cornerstone