Ole Briseid

Ole Briseid

Lektor, ekspedisjonssjef og diplomat

Jeg så farene ved den markedsstyrte utdanningspolitikken som traff Norge på nitti-tallet, forteller Ole Briseid.

Ole Briseid vokste opp på Ringsaker der faren var prest. Han forteller om et nokså lagdelt samfunn der han hadde gode venner i alle lag. Han utdannet seg til lektor og underviste på videregående skole før han kom inn i råd for videregående skole og senere til utdanningsdepartementet.. I 2003 fikk han stilling i UNESCO i Paris som diplomat med ansvar for utdannings- og kulturspørsmål.

I denne samtalen forteller han om arbeidet i departementet gjennom store reformer under ulike statsråder. Han har alltid vært sterkt interessert i internasjonale utviklingstrekk i undervisnings-sektoren. I UNESCO fikk han også ansvar for et større kulturfelt, blant annet med verdensarv-stedene rundt i verden.

Ole og Elisabeth (se samtalen i januar 2021) bor i Drammen der begge er sterkt engasjert i miljøsaken. Ole fyller 80 om ikke lenge.

Samtalen med Ole Briseid publiseres torsdag 2. februar. Dette er episode 134. Du finner alle episodene på denne nettsiden.

 

I april 2016 holdt Ole Briseid et foredrag på Nansenskolen med tittelen "Norsk skole i et internasjonalt perspektiv." Nansenskolen beskriver Ole på følgende måte: 

«Jeg har sett det jeg kaller markedsbølgen treffe Norge fra utlandet, og slik jeg ser det har Norge vært veldig opptatt av Pisa. Det har fått store konsekvenser for prioriteringene. Vi er ute av kurs.” Mannen som sier dette er Ole Briseid. Navnet har du antageligvis aldri hørt, men Briseid har vært en «grå eminense», en premissleverandør for norsk skole i årevis: Lektorutdannet, med nærmere 20 år i Kunnskapsdepartementet; syv av dem som ekspedisjonssjef. Norges mann i internasjonale utdanningsfora i FN, EU, OECD og Europarådet. Gjennom et arbeidsliv i skolens tjeneste har Briseid sett utdanningstrender komme og gå, og som embetsmann unnlatt å kommentere. Men nå er han pensjonist – og mener det er på tide å advare mot Pisa-drivet..

Her kan du se og høre hans refleksjoner:

Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten for Kirkelig Dialogsenter Drammen. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over

Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Ivar inviterer mennesker til samtale der kulturmøter, brobygging og samfunnsliv er tema. De inviterte har bidratt - og bidrar til at verden blir et bedre sted gjennom arbeidsliv, frivillig innsats og samfunnsengasjement på ulike måter.

Drammen kommune har omtrent 100.000 innbyggere med røtter i over 150 nasjoner. Her lever mennesker med veldig mange ulike historier, kulturelle referanser og religiøse tradisjoner. Gjennom 15 års prestetjeneste og like lang dialogpraksis, har Ivar snakket med svært mange mennesker og fått et stort nettverk.

Kulturmøtene i internasjonale Drammen er rammen for samtaler med livshistorier, kunnskap om forskjellige tenkemåter og levemåter - og mye materiale til refleksjon. Kort sagt vil Ypsilonsamtaler gi deg muligheten til lå bli litt mer kjent med mange fascinerende mennesker.En ny episode av Ypsilonsamtaler kommer hver torsdag. Vi er takknemlige for innspill og forslag! Send oss gjerne en e-post!

Tekst: Ivar Flaten
Publisert 30.01.2023
Powered by Cornerstone