Turid Werrum

Turid Werrum

Med Robin Hood og Jesus som forbilder

- Mor hadde dyp skepsis mot kirka og kristne. Jeg syntes også det var temmelig kjedelige greier helt til jeg møtte folka i sjømannskirka i Hamburg, forteller Turid

 

Turd Werrum er en gründertype som har satt dype spor i kirka, særlig blant barn og unge. Hun dro til Hamburg som 19-åring og ble fascinert av Sjømannskirkas praktisering av kristendom. Hjemme i Norge, mens hun gikk lærerskolen, inspirert av Sjømannskirkas vekt på tjeneste for andre, stilte hun seg til disposisjon for kirken. Det ble tensing for ungdom og unger, arbeid i KFUK/KFUM og stort internasjonalt engasjement, særlig for Bangladesh. Hun mottok Kongens fortjenstmedalje for sin innsats da hun gikk av med pensjon for noen år siden.
----------------------------------

Turid Werrum is an entrepreneurial type who has left a deep mark on the church, especially among children and young people. She went to Hamburg as a 19-year-old and was fascinated by the Seamen's Church's practice of Christianity. At home in Norway, while she attended teacher training school, inspired by the Seamen's Church's emphasis on service to others, she made herself available to the church. There was training for young people, work in YMCA/YMCA and great international involvement, especially for Bangladesh. She received the King's Medal of Merit for her efforts when she retired a few years ago.
- Mother had deep skepticism towards the church and Christians. I also thought it was rather boring stuff until I met the people in the Seamens' Church in Hamburg, says Turid.

Samtalen publiseres torsdag 8. juni. Dette er episode 152. Du finner alle episodene på denne nettsiden.

Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten for Kirkelig Dialogsenter Drammen. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over

Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Ivar inviterer mennesker til samtale der kulturmøter og samfunnsliv er tema. De inviterte har bidratt - og bidrar til at verden blir et bedre sted gjennom arbeidsliv, frivillig innsats og samfunnsengasjement på ulike måter.

Drammen kommune har omtrent 100.000 innbyggere med røtter i over 150 nasjoner. Her lever mennesker med veldig mange ulike historier, kulturelle referanser og religiøse tradisjoner. Gjennom 15 års prestetjeneste og like lang dialogpraksis, har Ivar snakket med svært mange mennesker og fått et stort nettverk.

Kulturmøtene i internasjonale Drammen er rammen for samtaler med livshistorier, kunnskap om forskjellige tenkemåter og levemåter - og mye materiale til refleksjon. Kort sagt vil Ypsilonsamtaler gi deg muligheten til lå bli litt mer kjent med mange fascinerende mennesker.En ny episode av Ypsilonsamtaler kommer hver torsdag. Vi er takknemlige for innspill og forslag! Send oss gjerne en e-post!

-----------------------------

Ypsilonsamtaler is a podcast by and with Ivar Flaten. Ypsilon is the iconic footbridge over the Drammenselva. Drammen is a river town and a town for bridge builders. Ivar invites people to a conversation where cultural meetings, bridge building and community life are the topics. Those invited have contributed - and contribute to the world becoming a better place through working life, voluntary efforts and community engagement in various ways. (www.ypsilonsamtaler.no)
A new episode of Ypsilon conversations comes every Thursday. We are grateful for input and suggestions! Feel free to send us an email! (ivar@ifd.no)

 

 

Tekst: Ivar Flaten
Publisert 06.06.2023
Powered by Cornerstone