Odd Myklebust

Odd Myklebust

I fars begravelse fikk vi en stor overraskelse..

- Jeg savner høvdingene fra gamle dager, sier Odd; læreren, presten og lensmannen. Lederen i avisen bør være en slik stemme. Så kan du være enig eller uenig, naturligvis!

 

Odd Myklebust ble født på Modum inn i en lærerfamilie. Men journalistpraksisen i Bygdeposten  var så givende at læreryrket ble valgt bort. Fra 1988 til 2015 var Drammens tidende arbeidsplassen hans, de siste 15 årene som samfunnsredaktør. Mitt og vårt ønske i avisen var å forandre, med kjærlighet og omsorg å tale byens og folket i byens vel  og dermed også ta oppgjør med det som er destruktivt, forteller Odd.

Nå jobber han for rådmannen i Drammen kommune. Han har skrevet flere bøker, den siste sammen med og for Masud Gharahkhani, stortingspresidenten. Svært mange har oppdaget de historiske vandringene i byen der hans egenskaper som historieforteller får utfolde seg.

 

Samtalen publiseres torsdag 29. juni. Dette er episode 154. Du finner alle episodene på denne nettsiden.

 

Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten for Kirkelig Dialogsenter Drammen. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over

Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Ivar inviterer mennesker til samtale der kulturmøter og samfunnsliv er tema. De inviterte har bidratt - og bidrar til at verden blir et bedre sted gjennom arbeidsliv, frivillig innsats og samfunnsengasjement på ulike måter.

Drammen kommune har omtrent 100.000 innbyggere med røtter i over 150 nasjoner. Her lever mennesker med veldig mange ulike historier, kulturelle referanser og religiøse tradisjoner. Gjennom 15 års prestetjeneste og like lang dialogpraksis, har Ivar snakket med svært mange mennesker og fått et stort nettverk.

Kulturmøtene i internasjonale Drammen er rammen for samtaler med livshistorier, kunnskap om forskjellige tenkemåter og levemåter - og mye materiale til refleksjon. Kort sagt vil Ypsilonsamtaler gi deg muligheten til lå bli litt mer kjent med mange fascinerende mennesker.En ny episode av Ypsilonsamtaler kommer hver torsdag. Vi er takknemlige for innspill og forslag! Send oss gjerne en e-post!

-----------------------------

Odd Myklebust was born at Modum into a family of teachers. But the journalism internship at Bygdeposten was so rewarding that the teaching profession was chosen away. From 1988 to 2015, Drammen's newspaper was his workplace, the last 15 years as community editor. He now works for the councilor in Drammen municipality. Odd has written several books, the latest together with and for Masud Gharahkhani, the president of the Parliament. Many have discovered the historical walks in the city where his qualities as a storyteller can unfold.

- My desire and ours in the newspaper was to change, with love and care to speak for the good of the city and the people of the city and thus also deal with what is destructive. I miss the chiefs from the old days, says Odd; the teacher, the priest and the sheriff. The leader of the newspaper should be such a voice. Then you can agree or disagree, of course!

Ypsilonsamtaler is a podcast by and with Ivar Flaten. Ypsilon is the iconic footbridge over the Drammenselva. Drammen is a river town and a town for bridge builders. Ivar invites people to a conversation where cultural meetings, bridge building and community life are the topics. Those invited have contributed - and contribute to the world becoming a better place through working life, voluntary efforts and community engagement in various ways. (www.ypsilonsamtaler.no)
A new episode of Ypsilon conversations comes every Thursday. We are grateful for input and suggestions! Feel free to send us an email! (ivar@ifd.no)

 

 

Tekst: Ivar Flaten
Publisert 26.06.2023
Powered by Cornerstone