Drammen>Aktiviteter>Podkast>Bjørn Olav Nordahl

Bjørn Olav Nordahl

- Det handler om å bli sett, akseptert og tatt i mot.

- Håpet er en drivkraft som gir deg noe å strekke deg etter. Det vil vi legge til rette for gjennom konserter, samtaler, opplevelser og refleksjon denne uka, sier Bjørn Olav.

 

Bjørn Olav Nordahl er drammensgutt, oppvokst med ett bein i Adventkirka i Rømers vei og det andre i drabantbyen på St Hansberget. Han forteller om sin barndom og oppvekst og veien til journalistikk, forfatterskap og nå et stort engasjement som leder for Drammen Sacred Music Festival der årets tema er håp.. 

 

Samtalen publiseres torsdag 14. september. Dette er episode 155. Du finner alle episodene på denne nettsiden.

Se også oppdatert informasjon om Drammen Sacred Music Festival her: www.drammensacred.no

Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten for Kirkelig Dialogsenter Drammen. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over

Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Ivar inviterer mennesker til samtale der kulturmøter og samfunnsliv er tema. De inviterte har bidratt - og bidrar til at verden blir et bedre sted gjennom arbeidsliv, frivillig innsats og samfunnsengasjement på ulike måter.

Drammen kommune har omtrent 100.000 innbyggere med røtter i over 150 nasjoner. Her lever mennesker med veldig mange ulike historier, kulturelle referanser og religiøse tradisjoner. Gjennom 15 års prestetjeneste og like lang dialogpraksis, har Ivar snakket med svært mange mennesker og fått et stort nettverk.

Kulturmøtene i internasjonale Drammen er rammen for samtaler med livshistorier, kunnskap om forskjellige tenkemåter og levemåter - og mye materiale til refleksjon. Kort sagt vil Ypsilonsamtaler gi deg muligheten til lå bli litt mer kjent med mange fascinerende mennesker.En ny episode av Ypsilonsamtaler kommer hver torsdag. Vi er takknemlige for innspill og forslag! Send oss gjerne en e-post!

-----------------------------

Bjørn Olav Nordahl is a Drammen boy, raised with one leg in the Advent church in Rømers vei and the other in Drabantbyen on St Hansberget. He talks about his childhood and upbringing and the path to journalism, writing and now a great commitment as leader of the Drammen Sacred Music Festival where this year's theme is hope..

- Hope is a driving force that gives you something to strive for. We will facilitate this through concerts, conversations, experiences and reflection this week, says Bjørn Olav.

Ypsilonsamtaler is a podcast by and with Ivar Flaten. Ypsilon is the iconic footbridge over the Drammenselva. Drammen is a river city and a city for bridge builders. Ivar invites people to a conversation where cultural meetings, bridge building and community life are the topics. Those invited have contributed - and contribute to the world becoming a better place through working life, voluntary efforts and community engagement in various ways. (www.ypsilonsamtaler.no)

We are grateful for input and suggestions! Feel free to send us an email! (ivar@ifd.no)

Tekst: Ivar Flaten
Publisert 13.09.2023
Powered by Cornerstone