Drammen>Aktiviteter>Podkast>Moddi og Masud - Hår i suppa..?
Moddi og Masud - Hår i suppa..?

Moddi og Masud - Hår i suppa..?

Poet og aksjonist møter president og ildsjel

- Ordet er dekket: Samtaleprogram i Drammen Sacred, episode 1 av 4. BONUS-episode.

Moddi og Masud - Hår i suppa..?

I september fjor døde Mahsa Amini etter å ha blitt arrestert av det iranske moralpolitiet. Hun ble slått til døde for å ha vist fram deler av håret. Hvem taler? Og hvem tier?
Som femåring flyktet Masud Gharahkhani fra nettopp Iran til Norge. Som stortingspresident kastet han seg inn i protestbølgen som våknet over hele verden etter drapet. Sammen med Moddi, visesangeren med det utrettelige engasjementet for rettferdighet, er han med i denne samtalen om frihet, kamp og det å være et hår i maktas suppe…

Drammen Sacreds egen styreleder Bjørn Olav Nordahl, leder samtalen.

Ordet er dekket» er en programserie hvor vi setter den gode samtalen i sentrum; et sted der de lange tankene får plass!
 

Denne samtalen skjedde i Drammensbiblioteket mandag 18. september og er den første i serien av fire samtaler i serien Ordet er dekket.
Samtalen ble strømmet direkte på Drammen Sacred sin Facebook-profil. Etter avtale med festivalen publiseres den her som en bonusepisode av Ypsilonsamtaler.

Du finner alle episodene i Ypsilonsamtaler på denne nettsiden.

Moddi og Masud - Hår i suppa..?

Stillsfoto: David Been. Produksjon video: Ahmet Dogan. Lyd: Martin Nordli

Se også oppdatert informasjon om Drammen Sacred Music Festival her: www.drammensacred.no

Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten for Kirkelig Dialogsenter Drammen. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over

Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Ivar inviterer mennesker til samtale der kulturmøter og samfunnsliv er tema. De inviterte har bidratt - og bidrar til at verden blir et bedre sted gjennom arbeidsliv, frivillig innsats og samfunnsengasjement på ulike måter.

Drammen kommune har omtrent 100.000 innbyggere med røtter i over 150 nasjoner. Her lever mennesker med veldig mange ulike historier, kulturelle referanser og religiøse tradisjoner. Gjennom 15 års prestetjeneste og like lang dialogpraksis, har Ivar snakket med svært mange mennesker og fått et stort nettverk.

Kulturmøtene i internasjonale Drammen er rammen for samtaler med livshistorier, kunnskap om forskjellige tenkemåter og levemåter - og mye materiale til refleksjon. Kort sagt vil Ypsilonsamtaler gi deg muligheten til lå bli litt mer kjent med mange fascinerende mennesker.En ny episode av Ypsilonsamtaler kommer hver torsdag. Vi er takknemlige for innspill og forslag! Send oss gjerne en e-post!

-----------------------------

Last September, Mahsa Amini died after being arrested by the Iranian morality police. She was beaten to death for showing parts of her hair. Who is speaking? And who is silent?
As a five-year-old, Masud Gharahkhani fled from Iran to Norway. As president of the Norwegian Pariliament, he threw himself into the wave of protest that awoke all over the world after the murder. Together with Moddi, the singer songwriter with the tireless commitment to justice, he joins this conversation about freedom, struggle and being a hair in the power's soup...

Drammen Sacred's own chairman, Bjørn Olav Nordahl, leads the conversation.

The word is covered" is a program series where we put good conversation at the centre; a place where the long thoughts have a place!

Ypsilonsamtaler is a podcast by and with Ivar Flaten. Ypsilon is the iconic footbridge over the Drammenselva. Drammen is a river city and a city for bridge builders. Ivar invites people to a conversation where cultural meetings, bridge building and community life are the topics. Those invited have contributed - and contribute to the world becoming a better place through working life, voluntary efforts and community engagement in various ways. (www.ypsilonsamtaler.no)

We are grateful for input and suggestions! Feel free to send us an email! (ivar@ifd.no)

Tekst: Ivar Flaten
Publisert 20.09.2023
Powered by Cornerstone