Drammen>Nyheter>Dialogkollega anmeldt for antisemittisme
Foto: Tom A. Kolstad (Aftenposten)
Foto: Tom A. Kolstad (Aftenposten)

Dialogkollega anmeldt for antisemittisme

Noor Ahmad Noor anmeldt for hatefulle ytringer på Facebook

(Oppdatert 6.8 kl 13:55)

Sommerferien har fått en uventet og trist vending. Etter prisverdig og grundig arbeid har Hans-Christian Holm anmeldt dialogkollega Noor Ahmad Noor for hatefulle ytringer og oppfordring til straffbar handling. Anmeldelsen er basert på tekster som Noor har postet på sin Facebook-profil.

Hans-Chistian Holm har tidligere anklaget Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) for å være naive i møte med dialogpartnere som Minhaj Ul Quran som Noor er en del av. Høsten 2020 publiserte han en kronikk i Drammens tidende som jeg besvarte ved å gir uttrykk for mitt prinsipielle syn på dialogen - også med folk vi er svært uenige med. Min kronikk kan leses her. 

Holm publiserte sin anmeldelse av Noor på Facebook 28. juli og saken kom fort opp i Drammens Tidende og har nå også blitt omtalt i flere medier. Jeg er takknemlig for det arbeidet Hans-Christian har gjort med å få fram saken og forstår at jeg (og andre i DOTL) har vært for uoppmerksomme på det Noor har skrevet og formidlet. Det er sjokkerende og fullstendig uakseptabelt å formidle slikt som nå har kommet fram. Særlig alvorlig er det fordi han har en lederrolle i et trossamfunn og gjennom mange år har deltatt aktivt i dialogarbeid som nettopp skal motvirke og konfrontere slike holdninger. Se artikkelen på Drammens Tidende her. (Avisen Vårt Land og avisen Dagen har også omtalt saken.)

Når Drammens tidendes journalist skrev saken, forsøkte jeg så godt jeg kunne å forklare det langvarige og gode samarbeidet vi har hatt helt til Noor for noen år siden reiste til Canada for å jobbe tettere på sin leder Tahir Ul-Qadri. Etter at han kom tilbake har vi ikke hatt så mye kontakt. Men vår kontakt gjennom årene før dette gjør det svært vanskelig for meg å forstå at han står for slike holdninger. Ved første anledning kontaktet jeg ham også for å få høre hans egen mening. Svaret hans er formidlet i DT-saken og er i tråd med det jeg har oppfattet.

Inntil videre velger jeg derfor å tro at spredningen av hatefulle og konspiratoriske tekster er en stygg og stor feil.  Dette må han svare for. I den grad han og bevegelsen han tilhører er preget av slike holdninger, må det avklares og konfronteres. Det vil jeg tro også må være en oppgave for Samarbeidsrådet for tro- og livssynssamfunn (STL) og andre dialogpartnere der Minhaj er aktive. Jeg vet styret i DOTL har saken på sitt bord.

Se kronikk som ble publisert på dt.no i dag.

Etter at saken kom ut i flere medier, har henvendelser og kommentarer vært mange og svært spissformulerte. Jeg fastholder nødvendigheten av dialog - også med dem vi er svært uenige med både politisk og teologisk. Men det går en grense. Formidling av den type "skitt" som Noor har publisert, er over den grensen. Som en vil forstå, ønsker jeg å forstå hvordan og hvorfor dette kunne skje og vil derfor holde kontakten med Noor og Minhaj åpen.

For ordens skyld: Jeg forsvarer på ingen måte anti-semittisme og hatefulle ytringer. Det skulle muslimske trossamfunn i særlig grad forstå som selv utsettes for hets og hatefulle ytringer fordi de er muslimer.

Jeg forstår at mitt førsøk på å forstå ytringene i lys av konflikten på Gaza, slik det er referert i media, ikke bare var uheldig men også usaklig. Slike ytringer kan ikke unnskyldes eller "forklares" og må konfronteres og avvises. Jeg beklager og retter beklagelsen særlig til Det Mosaiske Trossamfunn ved dem jeg kjenner best der, Anne Sender og Ervin Kohn.

Til orientering har Kirkelig Dialogsenter utarbeidet en veileder for nettopp å arbeide med hatefulle ytringer. Der er det mye å hente for alle som ønsker å gjøre noe med saken i hverdagen og i sine respektive sammenhenger. (www.siervi.no)

 

Tekst: Ivar Flaten
Publisert 05.08.2021
Les også
- En kan ikke gjøre regning med å bevare egne rettigheter hvis en ikke kjemper for andres, sier Lasse. Lasse Stølen vokste opp i Kristiansand i en familie som var aktiv i Adventistkirken. Han var med kamerater rundt i andre kirker i byen, og...
Les mer
- Det betyr mye å ha fellesskap i en menighet, sier Ragnhild. Ragnhild Stivi ble født på Notodden for 82 år siden. Hun ble tidlig aktiv i kristen virksomhet og savnet fellesskapet da hun kom til Drammen 20 år gammel for å studere biokjemi. Via...
Les mer
- I stedet for å ha ett menneske å snakke med, vil jeg gjerne sitte og snakke med en gruppe mennesker om ulike temaer ut fra forskjellige tros- og livssyn, sier Anne Grete Spæren Rørvik. Dette er den andre samtalen på Drammensbiblioteket som Ypsilonrådet...
Les mer
Relevante saker
Powered by Cornerstone