Drammen>Nyheter>Lindita Ottarsson
Lindita Ottarsson

Lindita Ottarsson

Morsmålet mitt er albansk, hjemme i familien snakker vi islandsk og på jobben og blant venner er det norsk som gjelder

- Min reise har vært lang, god og spennende gjennom nye språk og kulturer. Nå kjenner jeg mer og mer hvor viktige de albanske røttene er, sier Lindita.

Lindita Ottarson ble født i Berat, den gamle, vakre byen midt i Albania. Der vokste hun opp i et hjem sterkt preget av kommunismen. Mens hun studerte litteratur og kunst, ble hun kjent med Thorkell fra Island. De giftet seg og flyttet til Island hvor de bodde i mange år før de flyttet til Drammen. Lindita er utdannet sanger, hun skriver og maler. De siste årene har hun blitt mer og mer opptatt av sine albanske røtter og leder nå et albansk kor i Drammen..

Transkripsjon av hele samtalen her..

 

Samtalen publiseres torsdag 20. april. Dette er episode 145. Du finner alle episodene på denne nettsiden.

Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten for Kirkelig Dialogsenter Drammen. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over

Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Ivar inviterer mennesker til samtale der kulturmøter og samfunnsliv er tema. De inviterte har bidratt - og bidrar til at verden blir et bedre sted gjennom arbeidsliv, frivillig innsats og samfunnsengasjement på ulike måter.

Drammen kommune har omtrent 100.000 innbyggere med røtter i over 150 nasjoner. Her lever mennesker med veldig mange ulike historier, kulturelle referanser og religiøse tradisjoner. Gjennom 15 års prestetjeneste og like lang dialogpraksis, har Ivar snakket med svært mange mennesker og fått et stort nettverk.

Kulturmøtene i internasjonale Drammen er rammen for samtaler med livshistorier, kunnskap om forskjellige tenkemåter og levemåter - og mye materiale til refleksjon. Kort sagt vil Ypsilonsamtaler gi deg muligheten til lå bli litt mer kjent med mange fascinerende mennesker.En ny episode av Ypsilonsamtaler kommer hver torsdag. Vi er takknemlige for innspill og forslag! Send oss gjerne en e-post!

--------------------------------------------

Lindita Ottarson was born in Berat, the old, beautiful town in the middle of Albania. There she grew up in a home strongly influenced by communism. While studying literature and art, she became acquainted with Thorkell from Iceland. They got married and moved to Iceland where they lived for many years before moving to Drammen. Lindita is an educated singer, she writes and paints. In recent years, she has become more and more concerned with her Albanian roots and now leads an Albanian choir in Drammen. Ypsilon Conversations is a podcast by and with Ivar Flaten. Ypsilon is the iconic footbridge over the Drammenselva. Drammen is a river village and a village for bridge builders. Ivar invites people to talks about cultural meetings, bridge building and community life. The invitees have contributed - and contribute to making the world a better place through work, volunteering and social engagement in various ways. (www.ypsilonsamtaler.no / www.ifd.no)

Transcript of the entire conversation here..

--------------------------------------

Lindita Ottarson ka lindur në Berat, qytetin e vjetër e të bukur në mes të Shqipërisë. Atje ajo u rrit në një shtëpi të ndikuar fort nga komunizmi. Ndërsa studionte letërsi dhe art, ajo u njoh me Thorkell nga Islanda. Ata u martuan dhe u transferuan në Islandë ku jetuan për shumë vite përpara se të transferoheshin në Drammen. Lindita është një këngëtare e arsimuar, ajo shkruan dhe pikturon. Vitet e fundit ajo është marrë gjithnjë e më shumë me rrënjët e saj shqiptare dhe tani drejton një kor shqiptar në Drammen. Udhëtimi im ka qenë i gjatë, i mirë dhe emocionues përmes gjuhëve dhe kulturave të reja. Tani e di gjithnjë e më shumë se sa të rëndësishme janë rrënjët shqiptare, thotë Lindita. Gjuha ime amtare është shqipja, në shtëpi në familje flasim islandisht dhe në punë dhe mes miqsh është norvegjeze. Ypsilon Conversations është një podcast nga dhe me Ivar Flaten. Ypsilon është ura ikonë e këmbësorëve mbi Drammenselva. Drammen është një fshat lumor dhe një fshat për ndërtuesit e urave. Ivar i fton njerëzit të flasin për takimet kulturore, ndërtimin e urave dhe jetën e komunitetit. Të ftuarit kanë kontribuar - dhe kontribuojnë për ta bërë botën një vend më të mirë përmes punës, vullnetarizmit dhe angazhimit social në mënyra të ndryshme. (www.ypsilonsamtaler.no / www.ifd.no)

Transkripti i gjithë bisedës këtu..

--------------------------------------

Lindita Ottarson fæddist í Berat, gamla, fallega bænum í miðri Albaníu. Þar ólst hún upp á heimili undir miklum áhrifum frá kommúnisma. Við nám í bókmenntum og myndlist kynntist hún Þorkeli frá Íslandi. Þau giftu sig og fluttu til Íslands þar sem þau bjuggu í mörg ár áður en þau fluttu til Drammen. Lindita er menntuð söngkona, hún skrifar og málar. Undanfarin ár hefur hún látið sig albönsku rætur sínar í auknum mæli varða og leiðir nú albanska kór í Drammen. Ferðalag mitt hefur verið langt, gott og spennandi í gegnum ný tungumál og menningu. Nú veit ég meira og meira hversu mikilvægar albönsku ræturnar eru, segir Lindita. Móðurmál mitt er albanska, heima í fjölskyldunni tölum við íslensku og í vinnunni og meðal vina er það norska. Ypsilon Conversations er podcast eftir og með Ívari Flaten. Ypsilon er helgimynda göngubrúin yfir Drammenselva. Drammen er árþorp og þorp brúarsmiða. Ívar býður fólki til erinda um menningarfundi, brúarsmíði og samfélagslíf. Gestgjafarnir hafa lagt sitt af mörkum – og lagt sitt af mörkum til að gera heiminn að betri stað með vinnu, sjálfboðaliðastarfi og félagslegri þátttöku á ýmsan hátt. (www.ypsilonsamtaler.no / www.ifd.no)

Afrit af öllu samtalinu hér..

Tekst: Ivar Flaten
Publisert 18.04.2023
Les også
Lytt til vår tredje episode. Kafe tid. Tillit – Inkludering – Deltakelse midt i bygda Ål. Møteplass. En helt almindelig kaffe. Stigmafri sone uten stoppeklokke. Ingen brukere. Ingen forskjell på gjester, medarbeidere og de som er praksis. Men språktrening...
Les mer
Nå kan du lytte til den andre episoden av Dialogpodden. Akkurat nå er det Ramadan. Fastemåneden er, for muslimer, en anledningfor å rense sjelen og kroppen, og hjelpe individer med å fokusere på sin tro og fellesskap.I denne sammenheng har en gjeng norske...
Les mer
I den første episoden av Dialogpodden snakker Karoline med sin forgjenger Ivar Flaten om hva KDD har lært av å lage Ypsilonsamtaler og om hva vi håper at Dialogpodden skal bli. Denne episoden ligger ute som siste samtale i kanalen "Ypsilonsamtaler" og er...
Les mer
Relevante saker
Powered by Cornerstone