Oslo>Nyheter>Nå ligger opptaket av webinaret Kirkens stemme i møte med fordommer ute
Nå ligger opptaket av webinaret Kirkens stemme i møte med fordommer ute

Nå ligger opptaket av webinaret Kirkens stemme i møte med fordommer ute

22. april 2021 arrangerte Kirkelig Dialogsenter Oslo i samarbeid med Torshov og Lilleborg menighet og Oslo bispedømme et webinar med fokus på kirken i møte med fordommer og rasisme. Hva er en fordom og hva er rasisme? Hvordan oppleves dette lokalt i menighetene? Hvor går grensen for hva som er akseptabelt?

Webinaret var todelt med innledende samtaler om fordommer og rasisme med kirkelig ansatte og frivillige, etterfulgt av en innledning ved og samtale med forsker ved HL-senteret Cora Alexa Døving. Webinaret kan nå ses i sin helhet på ressursbanken til Den norske kirke, se lenke nederst i saken.

I de innledende samtalene møter vi: 
Elise Gillebo Skredsvig, prest Høybråten, Stovner og Fossum menighet (HFS), Sarai Tormes Mathisen diakon i HFS. Harald Kjøl frivillig i Torshov og Lilleborg menighet. Kjerstin Jensen prest i Hauketo-Prinsdal menighet og Maria Maimunatu Krogtoft Liholt kateket i Ullern menighet. Samtalene blir ledet av Tonje Kristoffersen, dialogmedarbeider ved Kirkelig Dialogsenter Oslo.

I samtalene får vi et innblikk i ulike lokalmiljø og menigheter. Hvordan preger den lokale konteksten menighetens arbeid? Hvilke fordommer møter vi i kirkelig arbeid? Hva er fordommer? Når blir en fordom rasisme og hvordan responderer vi på slike utsagn?

Etter samtalene er det en innledning med forsker ved HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) Cora Alexa Døving. Hva er egentlig rasisme? Hvor går grensen på hva som «akseptabelt» eller «uakseptabelt»? Hvordan møter vi fordommer og rasisme og hvordan responderer vi på slike utsagn? 
Innledningen blir etterfulgt av en samtale mellom Cora Alexa Døving og Hanna Barth Hake, daglig leder Kirkelig Dialogsenter Oslo.

Webinaret finner du her

Publisert 20.05.2021
Les også
Høsten 2021 har vi jobbet med å videreutvikle «-sier vi», et ressursmateriell om antisemittisme, muslimfiendtlighet og rasisme mot rom. Materiellet ble først utviklet til bruk i menigheter i Den norske kirke og i høst har vi jobbet med en versjon til bruk...
Les mer
Denne våren har Muslimsk dialognettverk og Kirkelig dialogsenter Oslo jobbet med å lage et spennende kurs for deg som går på videregående skole. - Vi inviterer menigheter og moskeer til å utfordre sine ungdommer til å delta på dette kurset som vi tror vil...
Les mer
Powered by Cornerstone