Stavanger

Stavanger

Dialogsenteret arbeider for å fremme dialog, toleranse og respekt. Vi inviterer til Stille Onsdag (meditasjonssamling) og Taize-bønn i St Petri. Vi samarbeider med Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn (STL Stavanger) og Sølvberget Bibliotek og Kulturhus om Åpne Dialogkvelder hver måned. Vi har bygget opp et samarbeid med Muslimsk Fellesråd i Rogaland (MFR) og vi samarbeider med menigheter og kommuner for å styrke mangfoldsamfunnet.

Senteret ble etablert i 2012, og Kian Reme har vært dialogprest og daglig leder fram til 1 mai 2020. John Trygve Meyer overtok som leder 1 juni 2020 og fra 1. mars 2022 begynte Lars Slettebø som leder. Silje Trym Mathiassen er ansatt som dialogprest, og arbeider særlig med kontemplasjon og samarbeidet med nyåndelige miljøer. Hun arbeider for tiden med et doktorgradsprosjekt. Vi har to ungdomskoordinatorer i til sammen 30 % stilling: Sophia Moruwat og (NB: stilling ledig - ta kontakt hvis du er interessert) 

Hva skjer?
25.08.2022
"Sjelen - Å forstå det viktigste ved et menneske
29.09.2022
"Fortellinger om diskriminering og veier til frihet"
|
27.10.2022
"Negativ sosial kontroll i Tros- og Livssynssamfunn"
Se flere hendelser i Stavanger
Nyheter
Kirkelig Dialogsenter Stavanger - i samarbeid med STL Stavanger og Sølvberget Bibliotek og Kulturhus - inviterer til åpen dialog!
Les mer
Søndag 12. juni markerte vi skaperverkets dag og frivillighetsåret med en Friluftsgudstjeneste i Vålandskogen.
Les mer
Er du interessert i dialogarbeid, tro og livssyn? Vi har en ledig stilling som ungdomskoordinator i 15% stilling. Fokuset er dialogarbeid i aldersgruppen "videregående og studenter".
Les mer
(se ellers under fanene "kalender" og "aktiviteter")
Les mer
Flere artikler
Powered by Cornerstone