Stavanger

Stavanger

Dialogsenteret arbeider for å fremme dialog, toleranse og respekt.

Vi samarbeider med Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn (STL Stavanger) og Sølvberget Bibliotek og Kulturhus om Åpne Dialogkvelder hver måned.
Vi har bygget opp et samarbeid med Muslimsk Fellesråd i Rogaland (MFR) og vi samarbeider med menigheter og kommuner for å styrke mangfoldsamfunnet.
Vi inviterer også blant annet til Stille Onsdag (meditasjonssamling) og Taize-bønn i St. Petri kirke

Senteret ble etablert i 2012, og Kian Reme var dialogprest og daglig leder fram til 1 mai 2020.
John Trygve Meyer overtok som leder 1 juni 2020 og fra 1. mars 2022 tiltådte Lars Slettebø som daglig leder.
Silje Trym Mathiassen er ansatt som dialogprest, og arbeider særlig med kontemplasjon og samarbeid med nyåndelige miljøer.
Hun arbeider for tiden med et doktorgradsprosjekt.
Sophia Moruwat er ansatt som ungdomskoordinatorer i 15 % stilling (30% fra januar 2023).

Powered by Cornerstone