Stavanger
Stavanger

Stavanger

Dialogsenteret arbeider for å fremme dialog, toleranse og respekt. Vi inviterer til Stille Onsdag (meditasjonssamling) og Taize-bønn i St Petri. Vi samarbeider med Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn (STL Stavanger) og Sølvberget Bibliotek og Kulturhus om Åpne Dialogkvelder hver måned. Og vi samarbeider med menigheter og kommuner for å styrke mangfoldsamfunnet.

Senteret ble etablert i 2012, og Kian Reme har vært dialogprest og daglig leder fram til 1 mai 2020. John Trygve Meyer overtok som leder 1 juni 2020. Silje Trym Mathiassen er ansatt som dialogprest, og arbeider særlig med kontemplasjon og samarbeidet med nyåndelige miljøer. Hun arbeider for tiden med et doktorgradsprosjekt. Vi har to ungdomskoordinatorer i til sammen 30 % stilling: Sophia Moruwat går inn i stillingen til Mariam Sediqi og så søker vi nå etter en kollega til Sophia. (Kjenner du en som kan være interessert i en slik 15% stilling, så ta kontakt).

Nyheter
(se ellers under fanene "kalender" og "aktiviteter")
Les mer
Etter lørdagens møte mellom SIAN og MDF: Kan vi håpe at tiden for skriking over franske gjerder er over?
Les mer
Yousuf GIlani inviterte SIAN på curry. Det ble dialogmøte og nytt forum
Les mer
Aktuelt bakgrunnsstoff om SIAN og interessant samtale i Fritt Ord-arrangement
Les mer
Flere artikler
Powered by Cornerstone