Trondheim>Aktiviteter>Modige møter. Unge snakker om tro

Modige møter. Unge snakker om tro

Modige møter. Unge snakker om tro.

Hva lurer du på, men tør ikke å spørre en muslim om? Hvilke rare spørsmål har du til en ung kristen? Hvilke fordommer har du til dem som er og tror annerledes enn deg?

Kirkelig Dialogsenter Trondheim og Ungdomsrådet i Nidaros inviterer nysgjerrig ungdom fra alle religioner, ikke-troende ungdom og alt derimellom til en kveld med dialog om tro og måter å tro på.

Sammen vil vi reflektere og utveksle erfaringer, og du får mulighet til å stille spørsmål og si din mening.

Kanskje vil du sitte igjen med inntrykk som kan bryte ned frykt og eventuelle fordommer mot unge som har en annen bakgrunn enn deg?

Vi serverer gratis mat i løpet av kvelden. Serveringen (tidspunkt og mat) vil ta hensyn til Ramadan.

Arrangementet er for deg mellom 16 og 30 år. Innlegg og samtaler vil foregå på norsk.

Velkommen til en spennende kveld på Mangfoldhuset!

Tid: Onsdag 20. april kl. 19.00 – 21.30

Sted: Mangfoldhuset, Kongensgate 34

Kirkelig Dialogsenter Trondheim er et verksted for refleksjon og handling. Vi er opptatt av troens plass i samfunnet og vil skape møteplasser for folk med ulik tro og ulikt livssyn. https://kirkeligdialogsenter.no/trondheim/

Ungdomsrådet i Nidaros er en del av Ungdomsdemokratiet i Den norske kirke, og fungerer rådgivende ovenfor Nidaros biskop og bispedømmerådet. https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/nidaros/bispedommet/ungdomsradet/

Powered by Cornerstone