Trondheim>Ressurser >«Når mennesker møter kirken»

«Når mennesker møter kirken»

Ressurshefte - Et erfaringsbasert samtaleopplegg om religionsmøte og dialog.

Tros- og livssynsmangfoldet er en virkelighet som alle menigheter møter i dag, i større eller mindre grad. Mange steder er medlemsprosenten høy og lokalmiljøet tilsynelatende homogent. Det utelukker likevel ikke et mangfold, det er kanskje bare mindre synlig? 

Dette ressursmateriellet er laget for deg som jobber i menighet eller i annet arbeid der du møter tros- og livssynsmangfoldet. Hvordan kan du balansere hensynet til den tro og tradisjon du som kirkelig ansatt forvalter og behovene til de du møter som har en annen tros- eller livssyns bakgrunn? Hvilke valg tar du?

Dette ressursheftet er laget for å kunne brukes i samtalegrupper der dere ønsker å jobbe med mangfold. Casene som brukes er laget med utgangpunkt i virkelige situasjoner og oppfordrer til å trekke inn egne erfaringer eller hendelser. 

Du finner ressursheftet Når mennesker møter kirken her.

 

Powered by Cornerstone