Bergen>Om oss>Styret vårt

Våre styremedlemmer

Astrid Fylling
Astrid Fylling
Oppnevnt av Bjørgvin bispedømme

Seksjonsleiar for diakoni i Den Norske Kirke
af226@kirken.no

Greta Gramstad
Greta Gramstad
Oppnemnt av Areopagos

Leder for Kirkens SOS Bjørgvin
greta.gramstad@kirkens-sos.no

Gudmund Waaler
Gudmund Waaler
Styreleder. Oppnevnt av Bjørgvin bispedømme

Domprost i Den Norske Kirke
gw374@kirken.no

Hans Jørgen Morvik
Hans Jørgen Morvik
Oppnevnt av Bergen Domkirke Menighet

Sogneprest i Bergen Domkirke Menighet
hm259@kirken.no

Lars Kristian Stendahl Gjervik
Lars Kristian Stendahl Gjervik
Oppnevnt av Bergen kirkelige fellesråd

Arneidet som Sjef kirkeliv, kultur og diakoni i Bergen kirkelige fellesråd
lg376@kirken.no

Powered by Cornerstone