Drammen
Drammen

Drammen

Kirkelig Dialogsenter Drammen har som formål å bidra til et livsynsåpent samfunn der prinsippet om likeverd, forståelse og gjensidig respekt er grunnleggende verdier.

Senteret ledes av dialogprest Ivar Flaten og ble etablert i januar 2018. Senteret jobber gjennom en rekke prosjekter med samarbeidspartnere i kirken, kommunen og ulike organisasjoner. Kirkelig Dialogsenter Drammen er samlokalisert med Forandringshuset Drammen i Fjell kirke. 

Nyheter
- Min flerkulturelle erfaring har jeg brukt i alle mine jobber i kulturfeltet.
Les mer
A conversation about movements, dialogue and friendship
Les mer
- Det er ekstremt krevende å lære seg et språk så totalt forskjellig fra vårt.
Les mer
Bokmelding Det gudlösa folket. De postkristna svenskarna och religionen. David Thurfjell, Norsteds. Stockholm 2015.
Les mer
Passer vi på vardene våre til hverdags?
Les mer
Flere artikler
Powered by Cornerstone