Photo by Ankhesenamun on Unsplash Vålandskogen, 12. juni 2022 Tekst: Mark 4, 35-41 35Samme dag, da det ble kveld, sa han til dem: «La oss sette over til den andre siden av sjøen.»36De lot folkemengden bli igjen og tok ham med seg i båten der han satt. Også andre båter fulgte med.37Da kom det en voldsom virvelstorm, og bølgene slo inn...
Les mer
Photo by Garreth Paul on Unsplash 1. mai 2022 Tekst: Mark 6,30-44: Apostlane samla seg atter hos Jesus og fortalde han om alt dei hadde gjort, og alt dei hadde lært folket.31Då sa han til dei: «Kom med meg til ein aud stad der vi kan vera åleine, og kvil dykk litt!» For det var så mange som kom og gjekk at dei fekk ikkje tid til...
Les mer
Kian Reme, preken i St Johannes 17 november 2019 35Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. 36Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Faderen. 37Som i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. 38For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg...
Les mer
Av: Kian Reme DIALOG Høymesse i St Petri 1 mars 2015 Dialogprest Kian Reme og imam Aladdin Mujezinovic "Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte han disiplene sine: «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?»De svarte: «Noen sier døperen Johannes, andre Elia og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene.»«Og dere», spurte...
Les mer
Av: Kian Reme, preken i St Petri kirke 17 august 2014: «27 Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden. Jesus sa til ham: «Følg meg!» 28Og han reiste seg, forlot alt og fulgteham. 29Levi holdt et stort selskap for ham hjemme hos seg, og en hel del tollere og andre var sammen med dem til bords....
Les mer
1 - 5 av 7
Powered by Cornerstone