Prekener
Kian Reme, preken i St Johannes 17 november 2019 35Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. 36Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Faderen. 37Som i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. 38For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg...
Les mer
Av: Kian Reme DIALOG Høymesse i St Petri 1 mars 2015 Dialogprest Kian Reme og imam Aladdin Mujezinovic "Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte han disiplene sine: «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?»De svarte: «Noen sier døperen Johannes, andre Elia og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene.»«Og dere», spurte...
Les mer
Av: Kian Reme, preken i St Petri kirke 17 august 2014: «27 Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden. Jesus sa til ham: «Følg meg!» 28Og han reiste seg, forlot alt og fulgteham. 29Levi holdt et stort selskap for ham hjemme hos seg, og en hel del tollere og andre var sammen med dem til bords....
Les mer
Av: Kian Reme, Domkirken 23 april 2012 Joh 10,1-10 1 «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. 2 Men den som kommer inn gjennom porten, er gjeter for sauene. 3 Portvokteren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller...
Les mer
Kian Remes preken i Domkirken på jubelmesse 2 påskedag 2010: - "I den første inkarnasjon kom Gud i kjøtt og blod til vår lidende verden. I denne oppstandelsens inkarnasjon kommer Gud for å gi oss kjøtt og blod fra en ny verden - den kommende verden." Jhs 20:11-18 11 Men Maria sto like utenfor graven og gråt. Gråtende bøyde hun seg...
Les mer
1 - 5 av 5
Powered by Cornerstone