Nyheter

Klimakrisen er vår tids største utfordring, og den kan ikke løses uten at vi samarbeider på tvers.Det er dyp uenighet blant mange om hva vi skal gjøre i kampen for klimaet. Da trenger vi dialog, og vi trenger å vise i praksis at vi står sammen på tvers av tro og livssyn. Vi må bringe håp om at endring er mulig.

Skrevet av Annette Dreyer, Gunaketu Kjønstad og Hanna Barth Hake

Vil du bidra til færre konflikter, fordommer og ekstreme holdninger? Ønsker du nyttig arbeidserfaring? Ønsker du å få gode verktøy for samtale med ungdom om livssyn, tro og identitet? Har du lyst til å delta på et unikt studium og ta del i et nettverk og erfaringssted for arbeid med dialog?

Kirkelig dialogsenter i Oslo inviterer med dette til norsk nettverkskonferanse om dialog torsdag 11. april i Kirkens Hus. Konferansen arrangeres i samarbeid med Mellomkirkelig råd, og er et ledd i oppfølgingen av kirkemøtets vedtak om religionsmøte og dialog (KM 15/16). Vi oppfordrer alle bispedømmene til å være til stede på denne konferansen.

Tema for årets konferanse er religionsteologi

 

For å være en relevant kirke i dag, må vi være en kirke i dialog og en kirke som tar dialogens utfordringer på alvor. Vi må la oss utfordre og forme av de erfaringene vi gjør oss, og la oss utfordre av "de andres" blikk. 

Velkommen til skandinavisk reigionsdialogkonferanse 22.-24. oktober 2018!

Dialogpilotene tar opp nye studenter! Søknadsfrist 1. mai 2018.

Styret i Kirkelig dialogsenter vedtok årsrapporten for 2017 i styremøtet 9. februar.

Etter ett års redigeringsarbeid, er ressursmateriellet "homo, hore, jøde, terrorist, svarting - sier vi" kommet i ny utgave. 

Hvordan oppleves det å være religiøs i dagens Oslo? Dette var tema for dialogmøte for unge voksne i Majorstua kirke ondag 22. November. 

Sett av torsdag 3. mai 2018! Da blir det ny norsk nettverskonferanse for dere som jobber med eller er interessert i det kirkelige dialogarbeidet. 

Vi lever i et mangfoldig samfunn der det er spennende å være kirke. Kirkelig dialogsenter i Oslo tilbyr deg og din menighet kurs der du vil få praktiske øvelser, lære av andres erfaringer, få mulighet til å reflektere over praksis og ikke minst dra på en inspirerende studietur. Bli med på et spennende og praktisk kurs høst 2019 og vår 2020!

OSLO: Nå kan du bli dialogpilot! Søknadsfrist 1. juni.

Nytt kurs pågår januar - november 2017

Buddhistforbundet (og Karma Tashi Ling) og Kirkelig dialogsenter/Emmaus har i over 20 år vært i dialog. Margrete Kvalbein er deltager i dialoggruppen og legger ut dialogrefleksjoner i adventstiden. 

Innledning til nettugaven av «sier vi»

I 2013 ga Mellomkirkelig råd og Kirkelig dialogsenter ut ressursmateriellet ««Homo-horo-jøde-terrorist-svarting» – sier vi»

Hvordan leser vi bibeltekster med blikk på mangfold? Finnes det en dialogisk måte å lese tekster på? Hjelper det å lese noen fortellinger om dialogerfaringer fra rundt omkring i landet? 

Kirkelig dialogsenter var den 11. februar 2015 vertskap for møte i Kontaktgruppen mellom Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke. Kontaktgruppa har eksistert i snart 21 år. 

Hvordan kan hellige tekster fremme forsoning og fred? Hva skjer når vi fokuserer på det som er felles – ikke ulikhetene? Vi leser og forstår våre hellige tekster med utgangspunkt i våre liv. Men hva sier de oss egentlig om hva vi tror på? Hvordan er vår tolkning av tekster med på å farge vår tro, vår identiet, våre holdninger og handlinger?

Hvert halvannet år samles de nordiske folkekirkenes dialogarbeidere til konferanse om aktuelle utfordringer innen dialogarbeidet. Sist samling fant sted på Sigtunastiftelsen sitt konferansesenter utenfor Stockholm 26. - 28. mars 2014.

Neste samling finner sted utenfor Helsinki 28. - 30. september 2015.

17. mars 2015

Hvordan gjøre religionsdialog i praksis?

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

KDB@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 92 62 19 13

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom