Om oss
Om oss

Om oss

 

De kirkelige dialogsentrene finner du i Drammen, Trondheim, Stavanger, Bergen og Oslo

Felles for arbeidet ved de kirkelige dialogsentrene er:

  • navnet "Kirkelig Dialogsenter"
  • lokal tilknytning til sitt eget bispedømme i Den norske kirke
  • tilknytningen til Stiftelsen Areopagos 
  • konkret arbeid for menigheter og lokalsamfunn for å gjøre tros- og livssynsdialog og dialogisk praksis til en integrert del av arbeidet
  • funksjonen som kompetanse- og nettverkssentre
  • verksteder for religionsteologi og dialogisk praksis
  • en grunnleggende holdning for å møte mennesker med annen tro eller livssyn med respekt og nysgjerrighet
  • faglig samarbeid

Alle sentrene har ulik eierskapsstruktur og styringsstruktur. 

De kirkelige dialogsentrene utgjør et nasjonalt nettverk hvor Dilaogforum Østfold også er en del av nettverket.

Slik startet det
Det første dialogsenteret ble etablert i 2010 i Oslo. Det er dialogsenter i Stavanger, Bergen, Drammen og Trondheim
Slik arbeider vi
De kirkelige dialogsentrene tilbyr på ulike måter kurs og kompetanse innenfor dialog og religionsmøte.
Slik er vi organisert
Alle dialogsentrene er foreninger og eies av Areopagos og sine lokale bispedømmer i tillegg til lokale aktører
Powered by Cornerstone