Om oss>GDPR
Personvernerklæringen for de kirkelige dialogsentrene

De Kirkelige dialogsentrene er selvstendige organisasjoner med ulike nedslagsfelt, eierskapsstruktur og styringsstruktur. Personlig informasjon du deler med ditt lokale Kirkelige dialogsenter vil ikke deles videre med øvrige sentre uten å først ha innhentet ditt samtykke.

Denne erklæringen referer til alle de Kirkelige dialogsentrene, uavhengig av lokasjon. I 2022 innbefatter dette; Kirkelig dialogsenter i Oslo, Trondheim, Stavanger, Bergen og Drammen.
Du kan lese mer om de ulike dialogsentrene og deres organisering ved å inn på Kirkeligdialogsenter.no/om-oss.

Innholdsfortegnelse:
1. Innledning
2. Hvilke personopplysninger har vi om deg.
3. Personopplysningenes formål.
4. Samarbeid

5. Hvor lenge lagrer vi personopplysninger.
6. Dine rettigheter
7. Endringer i personvernerklæringen
8. Kontaktinformasjon


1. Innledning
I denne personvernerklæringen forklarer vi hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, eller informasjon om interesser.


2. Hvilke personopplysninger har vi om deg.
Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser (samtykker) du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

2.1 Opplysninger om deg:
Informasjon du oppgir når du benytter deg at av våre tilbud eller bestiller tjenester.
2.2 Kommunikasjon:
Informasjon du gir når du tar kontakt med ditt lokale dialogsenter, som e-poster sendt mellom oss.

2.3 Opplysninger fra partnere:
Informasjon vi får fra våre samarbeidspartnere, med forutsetning om at den aktuelle parten har innhentet ditt samtykke.


3. Personopplysningenes formål:
Hvordan de innsamlede opplysningene brukes.

3.1 Navn, E-post og Telefonnummer:
Vi innhenter navn, e-post ved påmelding, bestilling eller andre tilbudsrelaterte forespørsler. Dette er for å kunne kontrollere og kvalitetssikre våre aktiviteter, opprettholde kommunikasjon og informere deg om uforutsette endringer. Dersom du har gitt samtykke tiol utsending av nyhetbrev, kan disse opplysningene også bli brukt til dette formålet.

3.2 Nyhetsbrev:
Kirkelig Dialogsenter sender ut nyhetsbrev på sms og e-post til de ønsker. Nyhetsbrevet kan inneholde; veiledning, nyhetssaker, uttalelser, brukerundersøkelser, informasjon om kurs og arrangementer, samt annet dialogrelatert innhold. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev, må du ha gitt ditt samtykke til dette formålet.

3.2 Annen informasjon:
Annen informasjon som; adresse, postnummer og organisasjon. Kan brukes i samsvært med punkt 3.1, og brukes i annonymisert form til bruk i kartleggingsarbeid og utvikle nye tilbud.
Personopplysningene dine kan også bli brukt i offentlige artikkler og publikasjoner eller anndre informasjonskanaler. Dersom du har gitt oss samtykke oss samtykke til dette formålet


4. Samarbeid.
Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører og regnskapsbyrå. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern. Hvis du samtykker, kan vi dele dine personopplysninger med våre samarbeidspartnere som beskrevet i ditt samtykke. Vi kan ellers dele anonymiserte opplysninger med samarbeidspartnere.


5. Hvor lenge lagrer vi personopplysninger.
Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene i henhold til norsk lov.. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet.


6. Dine rettigheter.

  • Du kan ha rett til å be oss om å:
  • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
  • Oppdatere dine personopplysninger.
  • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
  • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.
    NB: Dersom samtykket er gitt i sammenheng med et arbeidsoppdrag som er utført for dialogsenteret, kan dette påvirke muligheten din til å tilbakekalle samtykket.

Trykk HER dersom du ønsker å trekke tilbake samtykke ditt og få slettet opplysningene vi har laget om deg.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, ber vi om du ta kontakt med oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser. 


7. Endringer i personvernerklæringen.
Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden. 


8. Kontaktinformasjon.
Hvis du ønsker å komme i med ditt lokale Kirkelige dialogsenter, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

Kontakt oss
Trondheim Drammen Stavanger Oslo Bergen

 

Sist endret: 16.01.2022

Powered by Cornerstone