Kalender>Dialoggudstjeneste med inviterte gjester

Dialoggudstjeneste med inviterte gjester

Fjell menighet og Kirkelig Dialgosenter Drammen til kveldsgudstjeneste i Fjell kirke 3-4 ganger i semesteret. Vi har en forenklet liturgi der samtalen med en invitert gjest er et viktig element. Tema vil stort sett følge kirkeårets tekster og temaer, men tar farge av de gjestene som er invitert. 

Alle gudstjenester i Fjell er åpne for alle som har lyst til å komme, om en er del av menigheten eller ikke. Gudstjenesten inviterer til deltakelse i bønner, salmer og liturgi. Men det er også fullt mulig å være gjest og lytte til det som skjer, og eventuelt delta i noe. Fjell kirke er et møtested for alle. 

Dialoggudstjenesten er i særlig grad laget for å invitere til eksistensiell samtale, gjerne på tvers av tro og livssyn.

Sokneprest Christoffer Tjelle, dialogprest Ivar Flaten, kantor Galina Trintsoukova og integreringsdiakon Signe Myklebust vil normalt delta i disse gudstjenestene sammen med kirkens frivillige klokkere og kirkeverter.

I koronasmittens tider har Fjell kirke begrensninger på antall deltakere, noterer navn og telefon på alle som kommer og har rutiner for håndhygiene med spritdispenser ved inngangen. Stoler er satt opp i rommet med den avstand som smittevernreglene tilsier, altså minimum 1 meter. Folk fra samme husstand kan flytte stolene inntil hverandre.

Vi holder fast på den sosiale samlingen i peisestua etter gudstjenesten der vi også naturligvis opprettholder sosial avstand. Frivillige serverer en kopp kaffe/te.

Ta gjerne kontakt med Ivar Flaten eller Christoffer Tjelle om det skulle være spørsmål.

Velkommen til kulturkirken Fjell og Kirkelig Dialogsenter Drammen!

Powered by Cornerstone