Kalender>Salig er tørsten

Salig er tørsten

Påmelding
Checkin.no - fremtidens påmeldingssystem

Pris:
Ordinær: 400,-
Studenter/trygdede: 300

Oversikt

Sammen med en lokalkomité i Stavanger inviterer Stiftelsen Areopagos til en dag med foredrag, samtale, verksteder og seminarer med smakebiter fra kristne praksiser som nærer troslivet. Arrangementet skjer i samarbeid med magasinet STREK.

Hovedforedraget

Tore Laugerud: «Guds skjulte stemme – På leting i en sekulær tid»

Hvor er Gud blitt av i folks bevissthet? Den mye omtalte sekulariseringen har sine omkostninger, men kan også åpne nye muligheter for gudstro. Kanskje må kirken selv gå opp noen gjengrodde stier for å møte savnet og tomrommet som har oppstått? Tore Laugerud er prest i Areopagos. I høst kommer han med bok om tematikken. Guds skjulte stemme er innen hørevidde. Den kan erfares i naturen, i dagliglivet og gjennom konkrete trospraksiser.

Seminarer & verksteder:

  • Victoria Bø / Gå i Guds nærhet.

Å være pilegrim er å gå. Eller er det å være? Pilegrimsvandring kan klargjøre nåtid, fortid og fremtid. Men kan man åpne vinduet til en indre pilegrimsreise uten å gå hjemmefra? Et seminar med praktiske tips til pilegrimer både med og uten skritteller.

Victoria Bø er forfatter, og har blant annet skrevet «Vandring – For pilegrimer og andre livsreisende». Hun jobber også som kommunikasjons- og markedsleder i Normisjon.

  • Thomas Frovin / Skogkirken, med Gud i det skapte

I en skog i Vejle i Danmark har Areopagos en kirke der naturen og årstidene danner kirkerommet. Gudstjenestene bygger på den anglikanske kirkes Forest Churches og Areopagos Danmark sin lange erfaring med å holde naturgudstjenester ved solverv. Skogkirken blir kirke i troen på at Gud er å finne i naturen og nærværet med hverandre.

Thomas Frovin er skogkirkefacilitator og jobber til daglig i Areopagos i Danmark.

  • Kathrine Vigdel / Radikal adventsro

Mange forbinder advent med stress. Hvordan ble det slik? Skulle ikke advent handle om å roe ned, og gi rom for ettertanke og julebudskaps-forventning? Kan det å rydde vi vei for Herren også handle om å rydde kalenderen?

Kathrine Vigdel er forlagsredaktør i Luther forlag. Hun har gitt ut boken «Radikal ro - kunsten å leve saktere, stresse mindre og nyte mer».

  • William Grosås / Syng tidebønn

Stadig flere oppdager tidebønneskatten, med røtter tilbake til den aller tidligste kirke. Men hvordan komme i gang? Med utgangspunkt i den rykende ferske Tidebønner gjennom året (Luther forlag) vil du bli forklart og instruert.

William Grosås er prest og sitter i lederskapet i Ekumeniska Kommuniteten Bjärka Säby. Han har vært sentral i arbeidet med å oversette deres tidebønnebok til norsk.

PROGRAM:
09.30 – 10.00 Registrering
10.00 – 10.30 Velkommen, musikk og bønn
10.30 – 11.10 Hovedforedrag I
11.10 – 11.30 Pause (20 min)
11.30 – 12.15 Hovedforedrag II
12.15 – 13.30 Lunsjpause (75 min)
13.30 – 14.30 Verksted/seminar (bolk 1)
14.30 – 14.45 Pause (15 min)
14.45 – 15.45 Verksted/seminar (bolk 2)
15.45 – 16.00 Pause (15 min)
16.00 – 16.30 Avslutningsgudstjeneste

PS: Det er boksalg i alle pausene.

Pris:
Ordinær: 400,-
Studenter/trygdede: 300

Påmelding

Checkin.no - fremtidens påmeldingssystem

Powered by Cornerstone