Trondheim>Nyheter >Nyheter>Kurs og konferanser
Kurs og konferanser

Kurs og konferanser

Kurs og seminarer med Kirkelig Dialogsenter Drammen og samarbeidspartnere

Kirkelig Dialgosenter Drammen har sete i Fjell kirke og jobber tett med våre samarbeidspartnere i Fjell menighet og Forandringshuset Drammen. Daglig leder Kim Andre Vian Bjerkestrand, integreringsdiakon Signe Myklebust og dialogprest og daglig leder Ivar Flaten kan tilby kortere eller lengre kurs som omfatter ulike sider av dialog, kulturarbeid og diakoni.

Miljøet i Fjell kirke har gjennom 15 år jobbet konkret med å være kirke i en flerkulturell kontekst. Aktivitetene i våre ulike prosjekter og virksomheter kan også være grunnlag for hospitering over flere dager der en kan være med på de ulike aktiviteene og delta i praktisk arbeid og refleksjon sammen med oss.

Seminar/besøk etter avtale

Vi tar imot besøk av ulike grupper og delegasjoner som ønsker å være sammen med oss for snakke med oss om erfaringer, utfordringer og muligheter. Slik lærer vi stadig mer og kan være med på å formidle videre til andre.

Erfaringene våre er bygget på dialog- og kulturell brobygging med basis i Fjell kirke. Dette omfatter aktiviteter i Kulturkirken Fjell med månedlige kulturkvelder siden 2007, Nabokafeen for skoleungdom, Gøy med musikk, Gjestebud, Drammen Sacred Music Festival, Drammen og omegn tros- og livssynsforum, Internasjonale Drammen og et nært samarbeid med ulike organisasjoner, naboskolene og andre kommunale instanser.

Kurs/workshop ute hos oppdragsgivere

Kirkelig dialogsenter Drammen kommer også gjerne ut for å holde fagdager og workshops lokalt. Vi kan komme som en del av andre møter - eller også selvsagt sette opp et formiddags- eller dagsseminar etter behov.

Årlig dagseminar: Lönneboseminaret

Vi arrangerer et større seminar med tittel Lönneboseminaret i forbindelse med Drammen Sacred Music Festival hvert år..

Referanser

Miniseminar for Asker kommune

Vi har latt oss inspirere av arbeidet dere har gjort for å bringe tros -og livssynssamfunn sammen – og ble veldig imponert over aktiviteten og måten dere bidrar til mangfolds- og integreringsarbeid i kommunen. Det å møtes også på tvers av kommuner for erfaringsutveksling er nyttig – hele formannskapet uttrykte stor entusiasme over rammen dere hadde lagt til rette for. Miniseminaret ga  mye god læring for oss som er i oppstart med å etablere et tilsvarende dialogforum i Asker. Vi ser frem til å opprettholde samarbeid og dialog med nabokommunen Drammen!
Lene Conradi
Ordfører i Asker

Workshop i Hallingdal prosti

Hallingdal prosti har våren 2020 arbeidet med Gjestfrihet som teologisk begrep, og inviterte Ivar Flaten fra Kirkelig Dialogsenter til teologisk refleksjon sammen med oss. Diakonene, prestene og trosopplærerne som var samlet ble utfordret skikkelig på hvordan vi lett tenker stereotypisk rundt dette i et religionsdialogisk perspektiv. Med utgangspunkt i aktuelle diskusjoner med populistiske krefter måtte vi ta stilling til vår tenkning hva som truer fellesskapet og gjestfriheten, hvem er «VI» og hvordan forholder kirken seg til en tenkning som vil splitte. Det ble en lærerikt og spennende samling.
Sveinung Hansen
Prost i Hallingdal prosti

Lönneboseminaret

Biskop em. Martin Lönnebo har lånt sitt navn til det årlige dialogseminaret i Kirkelig Dialogsenter Drammen. Det sier noe om forankring og faglig tyngde i senterets arbeid. Seminaret samler de beste fagfolk på kirkelig dialog med trossamfunn og samfunnet i stort. Dialogsenteret er vårt bispedømmes ressurssenter for dialog og engasjement. Jeg anbefaler menighetene våre å bruke senterets ressurser som støtte og inspirasjon til det gode arbeidet som skjer lokalt. 
Jan Otto Myrseth
Biskop i Tunsberg

 

Publisert 04.10.2019
Les også
En del av vårt arbeid for å dempe spenninger i samfunnet, og mellom tro- og livssynssamfunn er å sørge for at det er åpne plattformer der man kan ha besøk på "hjemmebane". På denne måten vil trossamfunnet selv ta eierskap til formidlingen av deres identitet,...
Les mer
Årets Alternativmesse i Bergen begynner å ta form, og vi er til stede også denne gang for å fremme dialog, åpenhet og omsorg. Messen består av ulike foredrag, workshop, helseprodukter, selvutvikling, stands og mye mer. Vi står sammen med Bjørgvin Bispedømme,...
Les mer
Bli med Kirkelig Dialogsenter Bergen på et kurs i kristen meditasjon i Johanneskirken. Dette kurset er rettet mot studenter og unge voksne opp til 35 år, og består av tre samlinger. Målet med kurset er å bli kjent med Jesus Kristus gjennom meditasjon....
Les mer
«Pusterom» er kristen meditasjon med faste, enkle rammer og ledes av Nobu, dialogprest ved Kirkelig Dialogsenter Bergen. Det er både sunt og nyttig å trekke seg tilbake for å sitte ved Jesu føtter i stillhet. Vær med å sitte stille i Guds kjærlige nærvær...
Les mer
Hjertelig velkommen til GRATIS yogagudstjeneste i Bergen domkirke SISTE MANDAG i måneden kl. 19-20! Under domkirkens hvelv skal vi legge ut våre yogamatter og la oss føre med inn i ord og bevegelser der våre kropper og sinn kan falle til ro. De innledende...
Les mer
Kunstneren Cao Zaifei kommer på besøk med foredrag og utstilling i Bergen Domkirke 2. september, 16:00 til 17:30. UTSTILLINGEN VIL VÆRE TILGJENGELIG I DOMKIRKEN FRA 1.-3.SEPTEMBER 1.sept: 12:00-14:00 og 17:00-19:00 2.sept: 11:00-13:00 og 16:00-19:00 (åpent...
Les mer
20.- 24.september arrangeres Bergen kirkeautunnale– en festival for kirkemusikk, arrangeres årlig over fem dager i slutten av september. I festivalen møtes tradisjonell og nyskapende kirkekunst, med varierte kulturuttrykk av høy kvalitet, for et publikum i alle...
Les mer
Her får du en rask oversikt over hva som skjer i regi av dialogsenteret i Bergen våren 2023 i tillegg til foredrag, nettverksbygging og konferanser. 8.mars gudstjeneste i Johanneskirken 19:00 Vi besøker Hare Krishna Senter 14.ferbuar kl. 18:00 - 19:30 (åpent...
Les mer
Johanneskirken 18:00 - 19:30 Ingen forhåndspåmelding og gratis. Dialogprest Nobu er personlig svært interessert i klostertradisjonen i øst og vest, og tenker ofte på hvordan vi kan praktisere klostervisdommen i våre travle hverdager. Som følge av dette, ønsker...
Les mer
Kirkelig Dialogsenter Bergen (KDB) søker nye fortellere medulik religiøs og kulturell bakgrunn til skoleforestillingen “Min tro”. Forestillingen “Min tro” baserer seg på fortellerens egen erfaring med tro. Forestillingen avholdes for utdanningsinstitusjoner, tros-...
Les mer
Powered by Cornerstone